Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  219 - 14 august 2013 cu privire la  suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale doamnei Tripon Mihaela

Dispozitia  218 - 14 august 2013 privind prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului de către doamna Rusu Sanda-Daniela

Dispozitia  217 - 13 august 2013 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar,solicitat de Comuna Ciucea, pentru executarea unor lucrări în vecinătatea DJ 108 A

Dispozitia  216 - 13 august 2013 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară domnului BAICU TĂNASE, începând cu data de 01.09.2013

Dispozitia  215 - 06 august 2013 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada de absenţă 12 – 16 august 2013

Dispozitia  214 - 05 august 2013 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada de absenţă 7 - 9 august 2013

Dispozitia  213 - 05 august 2013 privind constituirea Comisiei de recepţie a Documentaţiei - Expertiză Geotehnică pentru lucrarea Construire Centru de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj

Dispozitia  212 - 05 august 2013 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, pentru executarea lucrărilor de demolare parţială imobil, extindere şi etajare clădire abonaţi C6, situat în Cluj-Napoca, b-dul. 21Decembrie 1989, nr. 79, judeţul Cluj

Dispozitia  211 - 02 august 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : Servicii de asistenţă tehnică  pentru supravegherea  lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru  Proiectul „Parc Industrial TETAROM IV” cod SMIS: 40147 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa:1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană - PC"

Dispozitia  210 - 02 august 2013 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în gestiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi a centrelor şi unităţilor subordonate acesteia
Anexa 1      Anexa 2

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38