Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 496-16 octombrie 2015 numirea domnului BUTILCĂ OVIDIU în funcţia publică de execuţie de consilier debutant la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Dispozitia 495-14 octombrie 2015 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a domnişoarei Strinu Oana
Anexa

Dispozitia 494-14 octombrie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 479/2015 cu privire la constituirea comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de promovare organizat în data de 15.10.2015

Dispozitia 493-13 octombrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109 C, pentru executarea lucrării „Branşament şi post de reglare gaze naturale presiune redusă”

Dispozitia 492-13 octombrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 103K şi DJ 103L, pentru executarea lucrării „Injecţie de putere în LEA j.t. Cristeşti şi îmbunătăţire nivele de tensiune”

Dispozitia 491-13 octombrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumurilor judeţene DJ 103K, pentru executarea lucrării „Injecţie de putere în LEA 0,4 KV Râşca Pleş plecare spre Oniceşti”

Dispozitia 490-13 octombrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al imobilului din str. Donath, nr. 174, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, cu nr. cadastral 274098 Cluj-Napoca, pentru executarea lucrării „Amenajare acces auto şi pietonal”

Dispozitia 489-09 octombrie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în data de 12 octombrie 2015

Dispozitia 488-09 octombrie 2015 privind aprobarea caietului de obiective ce stă la baza întocmirii proiectului de management în vederea asigurării managementului la Filarmonica de Stat “Transilvania”
Anexa

Dispozitia 487-09 octombrie 2015 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53