Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 318-22 septembrie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din gestiunea Teatrului de Păpuşi  PUCK
Anexa

Dispozitia 317-19 septembrie 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru luni, 29 septembrie 2014, ora 13.00

Dispozitia 316-19 septembrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 578 din 2 decembrie 2008 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114, cu modificările ulterioare

Dispozitia 315-17 septembrie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii „Achiziţie servicii de evaluare a unor imobile, proprietate privată,  în vederea stabilirii valorii de despăgubire conform Legii nr. 255/2010” şi „Întocmire documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în regim de carte funciară a dreptului de proprietate publică a Judeţului Cluj şi a dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj asupra imobilelor, clădiri şi teren aferent, situate în oraşul Huedin, str. Avram Iancu
nr. 41, judeţul Cluj”

Dispozitia 314-17 septembrie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 105T, pentru executarea lucrării „Demolare pod existent şi construire pod pe DJ 105T km 21+532 peste valea Topa Mică”

Dispozitia 313-17 septembrie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 161, pentru executarea lucrării „Înfiinţare reţea de canalizare în satul Bonţida (parţial), Comuna Bonţida, Judeţul Cluj”

Dispozitia 312-17 septembrie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109, pentru executarea lucrării „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în satul Răscruci, Comuna Bonţida, Judeţul Cluj”

Dispozitia 311-16 septembrie 2014 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 109A, pentru executarea lucrării „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu staţie de epurare în satul Chinteni, Comuna Chinteni, Judeţul Cluj”

Dispozitia 310-12 septembrie 2014 privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Şandru Adina-Olivia

Dispozitia 309-12 septembrie 2014 privind aprobarea notelor evaluării finale şi rezultatelor evaluării finale ale  managementului  Muzeului de Artă, Muzeului Memorial „Octavian Goga” şi Şcolii Populare de Arte „Tudor Jarda”, instituţii de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa 1        Anexa 2

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46