Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 506-23 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru vineri, 30 octombrie 2015, ora 10,00

Dispozitia 505-23 octombrie 2015 privind numirea domnului TEODORESCU GHIORGHE pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Expert în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 504-23 octombrie 2015 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în data de 26 octombrie 2015

Dispozitia 503-22 octombrie 2015 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Pruteanu Florina

Dispozitia 502-20 octombrie 2015 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a d-nei Oana Halga 
Anexa

Dispozitia 501-20 octombrie 2015 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Camerei Agricole a Judeţului Cluj
Anexa 1      Anexa 2

Dispozitia 500-20 octombrie 2015 privind numirea comisiei centrale şi a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Dispozitia 499-19 octombrie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judeţean DJ 103T, pentru executarea lucrării „Modificare proiect tehnic - alimentare cu apă în zona Centru, localitatea Feleacu, comuna Feleacu, judeţul Cluj”

Dispozitia 498-19 octombrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ” servicii de cadastru cu privire la imobilele situate în Comuna Câţcău nr. 90 şi 90A, jud. Cluj, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Direcţiei de Asisteţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ”

Dispozitia 497-16 octombrie 2015 pentru modificarea componenţei Comisiei interne de analiză a notificărilor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53