Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  249 - 19 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei MARCU SEPTIMEA-ELISA

Dispozitia  248 - 18 septembrie 2013 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 15.10.2013 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv la Camera Agricolă a Judeţului Cluj

Dispozitia  247 - 13 septembrie 2013 pentru încetarea aplicabilităţii dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 241 din 10 septembrie 2013, privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada de absenţă 11 - 13 septembrie 2013

Dispozitia  246 - 12 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, al domnului PRESCURĂ CORNEL

Dispozitia  245 - 12 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, al domnului PĂRDUŢ PAUL-SORIN

Dispozitia  244 - 11 septembrie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 329 din 05 septembrie 2012 de restituire în natură a unui imobil şi constituirea unui drept de folosinţă special în favoarea petentului Barcsay Tamas

Dispozitia  243 - 10 septembrie 2013 privind perioada în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  242 - 10 septembrie 2013 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Haizer Raul

Dispozitia  241 - 10 septembrie 2013 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada de absenţă 11 - 13 septembrie 2013

Dispozitia  240 - 10 septembrie 2013 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, solicitat de S.C. Amromco Energy S.R.L., pentru executarea unei subtraversări a DJ 161 E

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38