Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >> din 27

Dispozitia 294 - 8 iulie 2009 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară publică pentru marţi, 14 iulie 2009, ora 13:00

Dispozitia 293 - 3 iulie 2009 - spor complexitatea muncii

Dispozitia 292 - 3 iulie 2009 - spor complexitatea muncii

Dispozitia 291 - 3 iulie 2009 privind constituirea Comisiei pentru preluarea imobilului-teren transmis din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2009

Dispozitia 290 - 3 iulie 2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
din bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Cluj şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr. 1792 din 24.12.2002

Dispozitia 289 - 3 iulie 2009 privind aprobarea delegarii calitatii de ordonator principal  de credite d-lui vicepresedinte Radu Bica

Dispozitia 288 - 2 iulie 2009 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa 1
Anexa 2, 3
Anexa 4

Dispozitia 287 - 2 iulie 2009 - schimbare nume

Dispozitia 286 - 2 iulie 2009 privind numirea Comisiilor  de recepţie a fazelor  de proiectare – Studiu de fezabilitate(SF), Proiect tehnic, Caiete de sarcini şi Detalii de execuţie(PT+CS+ DDE) şi de recepţie la terminarea lucrărilor  aferente obiectivului  ’’Racorduri electrice pentru alimentarea cu apă a localităţii Cămăraşu, comuna Cămăraşu, judeţul Cluj“

Dispozitia 285 - 30 iunie 2009 cu privire la aprobarea suspendării raporturilor de serviciu ale doamnei Muntean Crina-Ioana

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >> din 27