Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37

Dispozitia  354 - 9 septembrie 2008 privind predarea sectorului de drum judeţean DJ 108 km 1+650 - 58+550, Huedin-Călata-lim. Jud.Cluj, din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării  activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

Dispozitia  353 - 8 septembrie 2008 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru  atribuirea contractului de furnizare având ca obiect COPIATOR COLOR  format A 3

Dispozitia  352 - 5 septembrie 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 07-09.10.2008

Dispozitia  351 - 4 septembrie 2008 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier  S.C. GEOBEN  S.R.L Loc Poieni

Dispozitia  350 - 3 septembrie 2008 -  privind admiterea cererii de  schimbare a numelui de familie pe cale administrativă a numitei LUNG ILEANA-MARIA

Dispozitia  349 - 1 septembrie 2008 privind aprobarea eliberării unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier S.C. PULP FICTION  S.R.L Loc. Cluj-Napoca

Dispozitia  348 - 28 august 2008 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trim. III 2008, conform prevederilor  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Dispozitia  347 - 26 august 2008 cu privire la numirea domnului Popa Victor consilier în cadrul Serviciului Agenţi Economici, Învăţământ, Cultură, Sănătate

Dispozitia  346 - 26 august 2008 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe   şi obiecte de inventar din dotarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca
Anexa

Dispozitia  345 - 25 august 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 03-04.09.2008

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37