Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63

Dispozitia 518- 19 octombrie 2016 cu privire la constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă  al doamnei Canta Doiniţa 

Dispozitia 517- 19 octombrie 2016 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Kis Szabolcs–Arpad

Dispozitia 516- 19 octombrie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 130/2013 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 515- 18 octombrie 2016 privind constituirea comisiei de recepţie a serviciilor de informare şi publicitate la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii  ,,Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Rachiţele-Prislop-Ic Ponor”

Dispozitia 514- 18 octombrie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect : Achiziţie produse în cadrul proiectului "O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale", cod PEC025 : Lot 1 - Materiale pentru atelierele de creaţie, Lot 2 - Pachete dulciuri pentru serbarea "La fiecare copil vine Mos Crăciun", Lot 3 : Materiale promoţionale - rucsac cu rechizite si hanorac

Dispozitia 513- 17 octombrie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect : „Achiziţionare echipamente în cadrul proiectului "Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale", cod PET 020 : Lot 1 - Aparatura Solisten pentru efectuarea terapiei Tomatis, Lot 2 - Echipament IT : Laptopuri - 4 buc. si Multifuncţionale - 3 buc., Lot 3 : Mobilier - 3 birouri si 3 scaune ergonomice”

Dispozitia 512- 13 octombrie 2016 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna FENESAN RAMONA-ALINA

Dispozitia 511- 13 octombrie 2016 privind solutionarea notificarii petitionarei Roşca Paraschiva formulata  in temeiul Legii nr.10/2001

Dispozitia 510- 12 octombrie 2016 privind reluarea activităţii domnului Kis Szabolcs-Arpad

Dispozitia 509- 11 octombrie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28/2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 63