Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53

Dispozitia 528-03 noiembrie 2015 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei SHANABLEH VIORICA-ELENA

Dispozitia 527-02 noiembrie 2015 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu a domnului Butilcă Ovidiu
Anexa

Dispozitia 526-02 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei de preluare a echipamentelor electrice achiziţionate pentru realizarea obiectivului de  investiţii  „Parc Industrial TETAROM IV”

Dispozitia 525-02 noiembrie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28/2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 524-30 octombrie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect : ” servicii de mentenanţă pentru funcţionarea optimă a Sistemului informatic creat în cadrul Proiectului ” Managementul conservativ si participativ în Siturile Natura 2000 Cheile Turzii si Cheile Turenilor ”

Dispozitia 523-30 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru vineri, 30 octombrie 2015, ora 1300

Dispozitia 522-30 octombrie 2015 privind salarizarea doamnei Oltean Camelia-Anca pe perioada exercitării activităţii de control financiar preventiv propriu

Dispozitia 521-30 octombrie 2015 privind salarizarea doamnei Cuibus Daniela-Monica pe perioada exercitării activităţii de control financiar preventiv propriu

Dispozitia 520-29 octombrie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 370 / 29.10.2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1      Anexa 2

Dispozitia 519-28 octombrie 2015 privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 321/01.09.2015 pentru constituirea  echipei de implementare a proiectului „Sprijinirea activităţilor de comunicare destinate combaterii discriminării şi stereotipurilor faţă de populaţia de etnie Romă şi sprijinirea iniţiativelor voluntare care promovează învăţarea reciprocă şi înfrăţirea între autorităţile publice locale şi regionale cu privire la integrarea Romilor în întreaga Uniune Europeană”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 53