Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37

Dispozitia  374 - 30 septembrie 2008 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier  S.C. CRISITRANS  S.R.L Cluj-Napoca

Dispozitia  373 - 26 septembrie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru furnizarea unui autoturism 4X4 din cadrul proiectului „Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în judeţul Cluj” PHARE RO 2006/018 -147.01.03.02.03 CJ 084

Dispozitia  372 - 26 septembrie 2008 privind numirea d-lui Baicu Tǎnase în calitate de responsabil cu supravegherea instalaţiilor mecanice sub presiune din dotare (ISCIR)

Dispozitia  371 - 26 septembrie 2008 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trim. III 2008, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Dispozitia  370 - 23 septembrie 2008 privind desemnarea funcţionarului public îndrumător pentru perioada de stagiu a d-soarei Rotaru Ganema Mihaela

Dispozitia  369 - 23 septembrie 2008 cu privire la numirea domnului PETREUŞ ALIN-VASILE  în funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier juridic asistent la Serviciul Juridic Contencios

Dispozitia  368 - 19 septembrie 2008 cu privire la numirea prin transfer în interesul serviciului a doamnei MUNTEAN CRINA-IOANA

Dispozitia  367 - 19 septembrie 2008 cu privire la numirea prin transfer în interesul serviciului a doamnei  ROTARU GANEMA-MIHAELA

Dispozitia  366 - 16 septembrie 2008 - privind admiterea cererii de  schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitului MOŞTEANU-GHELAN ANCA

Dispozitia  365 - 16 septembrie 2008 privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 189/10 aprilie 2008  referitoare la nominalizarea membrilor Comisiei de selecţie a ofertelor culturale şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind selecţia ofertelor culturale depuse de candidaţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.51/26 martie 2008

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 37