Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 22 Iulie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 668

Dispozitia 382-10 mai 2017 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către doamna HUDREA AURELIA

Dispozitia 381-10 mai 2017 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnul LINGURAR ANDREI-IOAN

Dispozitia 380-08 mai 2017 privind  constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru  închirierea imobilelor  situate  în Municipiul Cluj-Napoca, Colonia Sopor nr.3, Judetul Cluj

Dispozitia 379-08 mai 2017 privind constituirea Comisiei de a ofertelor  pentru atribuirea contractului având ca obiect Verificarea tehnica a documentatiilor elaborate în baza Acordului Contractual nr.101/27267/2016 – Proiectare si executie Centru de Management Integrat al Deseurilor în jud.Cluj, inclusiv verificarea modificarilor de solutii tehnice pe parcursul executiei, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitia 378-08 mai 2017 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs si de solutionare a  contestatiilor pentru concursul de recrutare din data de 07.06.2017 pentru ocuparea unor functii contractuale vacante, de executie, din cadrul Serviciului Operational,  Compartimentul Pază si Securitate, Compartimentul Administrare si Functionare si Serviciul Logistic

Dispozitia 377-08 mai 2017 cu privire la constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Fenesan Laura-Monica

Dispozitia 376-08 mai 2017 privind prelungirea mutării temporare a domnului BIRO ERNO la Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena pe perioada 01.05.2017-30.06.2017

Dispozitia 375-05 mai 2017 privind constituirea Comisiei de receptie a serviciilor prestate  de către  AMD TOPOGRAFIE S.R.L. în baza Contractului de Servicii nr. 4777/1320 din 22.02.2017

Dispozitia 374-05 mai 2017 privind convocarea Consiliului Judetean Cluj în sedintă extraordinară pentru luni, 08 mai 2017, ora 13,00

Dispozitia 373-04 mai 2017 pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Cluj nr. 325 din 30 iunie 2016 privind delegarea unor atributii de ordonator principal de credite

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 668