Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >> din 135

Dispozitia 336-06 aprilie 2017 privind emiterea acordului Judetului Cluj, în calitate de proprietar al drumului judetean DJ 161, pentru executarea lucrării „Extindere retele de canalizare menajeră, localitătile Dabaca si Piglisa, Judetul Cluj”

Dispozitia 335-04 aprilie 2017 pentru modificarea dispozitiei nr. 541/7.11.2016 privind stabilirea măsurilor de control pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia 334-04 aprilie 2017 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de Consilier grad profesional Principal în Consilier grad profesional Superior în cadrul Serviciului Resurse Umane

Dispozitia 333-04 aprilie 2017 privind angajarea domnului MURESAN AUREL

Dispozitia 332-31 martie 2017 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, formulată de către domnul LINGURAR DECEBAL

Dispozitia 331-28 martie 2017 privind constatarea încetării de drept, prin decizie medicală asupra capacitătii de muncă, a contractului individual de muncă al domnului Hanca Petru

Dispozitia 330-28 martie 2017 pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Cluj nr. 526/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj”, cu modificările si completările ulterioare

Dispozitia 329-27 martie 2017 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor realizate în baza acordului-cadru de execuţie lucrări nr. 16124/61/29.11.2011 si a contractelor subsecvente

Dispozitia 328-27 martie 2017 privind aprobarea  planului anual de perfectionare profesională a funcţionarilor publici si a planului anual de perfecţionare profesională a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj, pentru anul 2017, precum si a fondurilor alocate în bugetul Judeţului Cluj, în scopul instruirii acestora
Anexe

Dispozitia 327-27 martie 2017 pentru modificarea Dispozitiei nr. 285/20.02.2017 privind constituirea comisiei de verificare a unor aspecte privind activitatea Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Cluj

Pagina << 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >> din 135