Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46

Dispozitia 368-29 octombrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 367-29 octombrie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din gestiunea Liceului Tehnologic Special „SAMUS”
Anexa 1         Anexa 2

Dispozitia 366-28 octombrie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei SCUTURICI DELIA-MARIA, cu data de 01.11.2014

Dispozitia 365-28 octombrie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei ENGI-INĂUAN SIMONA-DORA, cu data de 01.11.2014

Dispozitia 364-28 octombrie 2014 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect-şef, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către domnul SALANŢĂ CLAUDIU-DANIEL

Dispozitia 363-28 octombrie 2014 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere, vacate de şef serviciu la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, de către domnul SALANŢĂ CLAUDIU-DANIEL şi revenirea pe funcţia publică de execuţie de consilier

Dispozitia 362-28 octombrie 2014 privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Tatomir Simona-Cornelia

Dispozitia 361-28 octombrie 2014 privind împuternicirea d-lui Mircea Avram  pentru semnarea documentelor care vizează implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114, Contract de finanţare nr. 7/08.08.2008

Dispozitia 360-27 octombrie 2014 privind  încetarea raportului de serviciu al doamnei Oltean Sanda

Dispozitia 359-24 octombrie 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru vineri, 31 octombrie 2014, ora 10,00

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 46