Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38

Dispozitia  289 - 29 octombrie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect : „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructura”, Cod SMIS 42801, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Dispozitia  288 - 28 octombrie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii având ca obiect Elaborare studiu de fezabilitate (SF) si documentatii de obţinere avize si acorduri  aferente obiectivului: “Centru de colectare a produselor agricole fructe şi legume”  precum şi Servicii de proiectare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ( PUZ), studiului de fezabilitate (SF) si documentatiilor de obtinere avize si acorduri aferente obiectivului Unitate de abatorizare, transare si livrare carne in comuna Iclod, judeţul Cluj

Dispozitia  287 - 28 octombrie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : Lucrărilor  suplimentare aferente obiectivului de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ (CNIPTCJ) “, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Dispozitia  286 - 25 octombrie 2013 privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2013

Dispozitia  285 - 25 octombrie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea pe loturi a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Echipamente pentru colectarea deseurilor in cadrul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Cluj”

Dispozitia  284 - 25 octombrie 2013 privind acordarea consimţământului pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale în anestezie generală pentru minorul Glava Zoltan Darian 

Dispozitia  283 - 24 octombrie 2013 privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii, “Stadion la standarde internaţionale” şi “Amenajări exterioare la stadionul din Municipiul Cluj-Napoca”, Aleea Parcului F.N.

Dispozitia  282 - 24 octombrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei ŞOMODI ANDREEA-CRISTINA

Dispozitia  281 - 24 octombrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei DUCULESCU ANAMARIA

Dispozitia  280 - 24 octombrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei MUDURE LUCIA-SIMONA

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 38