Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 22 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 519 -  13 octombrie 2011 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din gestiunea Grupului Şcolar „SAMUS” Cluj-Napoca

Dispozitiile 433 - 518 - 13 octombrie 2011 privind recuperarea prejudiciului constatat prin Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj nr. 39/2010, ca urmare a acordării unor drepturi băneşti domnului / doamnei .....

Dispozitia 432 -  12 octombrie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a punctului 2 din Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj nr. 39/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a punctului 2 din Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj nr. 39/2010
Anexa 1               Anexa 2

Dispozitia 431 -  11 octombrie 2011 - privind încetarea suspendării de drept  a raportului de serviciu şi reluarea activităţii

Dispozitia 430 -  11 octombrie 2011 privind constituirea Comisiei de preluare a unor active cu caracter social constând din infrastructura de utilităţi apă-canalizare şi terenurile aferente, din patrimoniul  S.C. Clujana S.A. în proprietatea publică a Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 429 -  11 octombrie 2011 privind constituirea comisiei de preluare a unui spaţiu din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida-Voievod, nr. 53-55, aflat în domeniul public al Judeţului Cluj

Dispozitia 428 -  07 octombrie 2011 privind constituirea comisiei de predare a imobilului CLUJ ARENA situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 2, aflat în domeniul privat al Judeţului Cluj

Dispozitia 427 -  30 septembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 405/01.09.2011 privind nominalizarea diriginţilor de şantier pentru proiectul  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114

Dispozitia 426 -  30 septembrie 2011 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trimestrul al III-lea al anului 2011, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 425 -  30 septembrie 2011 - acordare gradaţie de salarizare imediat superioara

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36