Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6

Dispozitia 181-28 aprilie 2016 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe din gestiunea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca
Anexa

Dispozitia 180-28 aprilie 2016 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Anexa 1      Anexa 2

Dispozitia 179-28 aprilie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 578 din 2 decembrie 2008 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor" - cod SMIS 1114, cu modificările ulterioare

Dispozitia 178-28 aprilie 2016 privind constituirea Comisiei de evaluare si negociere a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Lucrări de stingerea si prevenirea propagării incendiului  la depozitul neconform de deseuri urbane  Pata Rât

Dispozitia 177-27 aprilie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 282/2012 privind constituirea Comisiei de predare - primire a imobilelor care fac obiectul hotărârilor Consiliului Judetean Cluj privind transferul dreptului de proprietate, administrare, concesionare sau închiriere a acestora

Dispozitia 176-27 aprilie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28/2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 175-27 aprilie 2016 cu privire la numirea doamnei CRISTE ALEXANDRA-TEODORA funcţionar public definitiv

Dispozitia 174-27 aprilie 2016 privind delegarea doamnei RUSU ANCA-COSMINA în cadrul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ

Dispozitia 173-27 aprilie 2016 privind numirea comisiei de inventariere la faţa locului a unei imobilizări corporale aflate în curs de execuţie

Dispozitia 172-26 aprilie 2016 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 526/2011 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, cu modificările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6