Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 134-30 aprilie 2015 privind desemnarea consilierului judeţean cu atribuţii delegate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă,  în perioada 04 -  06 mai 2015

Dispozitia 133-30 aprilie 2015 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect: Lucrări de conservare şi restaurare a bisericilor de lemn Petrindu şi Cizer aflate în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei – Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia”, situat în Cluj-Napoca str.  Tăietura Turcului f.n.

Dispozitia 132-30 aprilie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 414/2014 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitia 131-29 aprilie 2015 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al conductei de aducţiune apă brută DN 1200 mm Someşu Cald-Gilău, pentru executarea lucrării „Instalare debitmetru cu ultrasunete în vederea monitorizării debitelor de apă livrate, în cadrul Proiectului WATMAN Sistem Informaţional pentru Managementul Apelor-Etapa I”

Dispozitia 130-28 aprilie 2015 numirea doamnei MAN SIMONA-RODICA în funcţia publică de execuţie de consilier la Serviciul Resurse Umane

Dispozitia 129-28 aprilie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 26.05.2015

Dispozitia 128-28 aprilie 2015 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier grad profesional principal în consilier debutant în cadrul Compartimentului Managementul Unităţilor de Asistenţă Medicală

Dispozitia 127-28 aprilie 2015 privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a impozitului pe profit cu suma de 400 mii lei din trimestrul III în trimestrul II în cadrul sumelor cuprinse în bugetul pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 33/12.02.2015 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2015 pe capitole, titluri, articole şi aliniate

Dispozitia 126-27 aprilie 2015 privind stabilirea măsurilor pentru atribuirea şi derularea contractului de achiziţie publică având ca obiect : Servicii de traducere autorizată pentru pagina de web: www.cniptcluj.ro, respectiv constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnarea comisiei de recepţie a serviciilor, precum şi nominalizarea responsabilului de contract

Dispozitia 125-24 aprilie 2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 325 / 2011 privind  constituirea Echipei de implementare a proiectului  „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, cuprins in Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj 2009-2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4