Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 36-30 ianuarie 2015 privind constatarea încetării de drept a contractului individual  de muncă al doamnei DAVID VICTORIA

Dispozitia 35-30 ianuarie 2015 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de
şef serviciu la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului de către doamna Rusu Sanda-Daniela

Dispozitia 34-30 ianuarie 2015 pentru modificarea Dipoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 2/2015
privind promovarea în grad profesional imediat superior a domnului BUT CIPRIAN-OVIDIU

Dispozitia 33-30 ianuarie 2015 privind constatarea dreptului de avansare în gradaţia imediat superioară a domnului BUT CIPRIAN-OVIDIU cu data de 01.12.2014

Dispozitia 32-30 ianuarie 2015 cu privire la împuternicirea d-nei Daniela Georgeta Furcovici pentru semnarea documentelor necesare implementării proiectului  ”Conservare – restaurare şi punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu şi Cizer”

Dispozitia 31-30 ianuarie 2015 cu privire la angajarea pe perioadă nedeterminată a doamnei ROTARU MAGIA

Dispozitia 30-30 ianuarie 2015 cu privire la angajarea pe perioadă nedeterminată a doamnei MOLDOVAN MIRELA

Dispozitia 29-30 ianuarie 2015 având ca obiect: Servicii de  introducere a consolelor de rezervă în sistem şi  totodată reconfigurarea întregului  sistem de teleconferinţă şi voting „GONSIN”, instalat în sala de şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj”

Dispozitia 28-29 ianuarie 2015 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi a Comisiei de recepţie a serviciilor, aferente achiziţiei directe organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:
“Serviciul de reevaluare a Sistemului de Management de Calitate-SR EN ISO 9001:2008.“

Dispozitia 27-29 ianuarie 2015 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 24.02.2015 în cadrul Serviciului Autorizări, Disciplină în Construcţii, GIS

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4