Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6

Dispozitia 231-30 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 139/07.05.2014 privind numirea Comisiei de selecţionare a documentelor create şi deţinute la nivelul Consiliului Judeţean Cluj,în perioada 1990-2011, cu modificările ulterioare
 

Dispozitia 230-30 iunie 2014 aprobarea rezultatului final al concursului, a planului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru postul de manager la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia 229-30 iunie 2014 aprobarea rezultatului final al concursului, a planului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru postul de manager la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj
Anexa

Dispozitia 228-27 iunie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 227-26 iunie 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a „Documentaţiei tehnice pentru eliberarea amplasamentului, aferentă realizării obiectivului “Drum de acces la Staţia de transfer Mihai Viteazu” - Protejare LES 20 kV în tuburi de protecţie la subtraversarea drumului de acces”.

Dispozitia 226-25 iunie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 288/2009 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa

Dispozitia 225-25 iunie 2014 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului DEZVOLTARE PARC INDUSTRIAL TETAROM I - EDIFICARE CLĂDIRI, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ,  Cod SMIS 42801

Dispozitia 224-24 iunie 2014 privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 223-24 iunie 2014 privind modificarea Dispoziţiei nr. 213/2014 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, la concursul organizat în data de 31.07.2014 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante la Serviciului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj”

Dispozitia 222-23 iunie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei CRIŞAN SMARANDA-ADELA, cu data de 01.07.2014

Pagina << 1 2 3 4 5 6 >> din 6