Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

Dispozitia 129-30 aprilie 2014 cu privire la constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei   Toda Maria

Dispozitia 128-30 aprilie 2014 pentru constituirea echipei de implementare a proiectului    ,,Femeia, în viziunea mass media - factor de echilibru şi egalitate"

Dispozitia 127-30 aprilie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei HEDEŞ RAMONA-SUSANA, cu data de 01.05.2014

Dispozitia 126-28 aprilie 2014 privind mutarea definitivă a doamnei Şerban Daniela de la Serviciul Financiar-Contabil la Serviciul Audit Intern

Dispozitia 125-29 aprilie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 124-28 aprilie 2014 cu privire la constituirea Comisiei de reevaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect : „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructura”, Cod SMIS 42801, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", ca urmare a Deciziei CNSC  nr. 1134/117 C9/1038/1060/1321 din 18.04.2014

Dispozitia 123-28 aprilie 2014 cu privire la împuternicirea domnului VÁKÁR ISTVÁN-VALENTIN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, pentru semnarea contractului de finanţare aferent cererii de finanţare ID 125105 cu titlul „Femeia, în viziunea mass-media - factor de echilibru şi egalitate!”

Dispozitia 122-28 aprilie 2014 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în caz de absenţă, în perioada 29-30 aprilie 2014

Dispozitia 121-28 aprilie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 578 din 2 decembrie 2008 privind constituirea echipei pentru implementarea proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114, cu modificările ulterioare

Dispozitia 120-24 aprilie 2014 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Achiziţionarea serviciilor topografice de trasare şi ţăruşare, a unui teren în suprafaţă de 85 ha aferent Parcului Industrial TETAROM IV

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5