Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 58- 28 februarie 2014 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă extraordinară pentru vineri, 28 februarie 2014, ora 1530

Dispozitia 57- 28 februarie 2014 privind aprobarea  planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, pentru anul 2014, precum şi a fondurilor alocate în bugetul Judeţului Cluj, în scopul instruirii acestora
Anexa

Dispozitia 56- 28 februarie 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului PURCEL ADRIAN

Dispozitia 55- 28 februarie 2014 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei GAŞPAR RALUCA-ALINA

Dispozitia 54- 28 februarie 2014 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară domnului Botezan Alexandru-Romulus, începând cu data de 01.03.2014

Dispozitia 53- 28 februarie 2014 privind avansarea în gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei Coman Diana, începând cu data de 01.03.2014

Dispozitia 52- 27 februarie 2014 privind  constituirea echipei de implementare a proiectului  ,,Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”
Anexa

Dispozitia 51- 27 februarie 2014 privind încetarea raportului de serviciu al domnului  Câmpean Ilie, prin acordul părţilor

Dispozitia 50- 27 februarie 2014 cu privire la constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei   Horovitz Mariana 

Dispozitia  49- 26 februarie 2014 privind constituirea comisiilor de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru desfăşurarea evaluării anuale şi a evaluării finale a managerilor unor instituţii de cultură, aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4