Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

Dispozitia 375-31 octombrie 2014 privind numirea domnului LITAN AUREL pe funcţia de execuţie de specialitate specifică de Expert în cadrul compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 374-31 octombrie 2014 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 373-30 octombrie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din gestiunea Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz Kozmutza Flora
Anexa 1       Anexa 2

Dispozitia 372-30 octombrie 2014 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, de către doamna GAZSI RODICA-FELICIA

Dispozitia 371-29 octombrie 2014 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Hetea Larisa-Maria

Dispozitia 370-29 octombrie 2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa 1    Anexa 2    Anexa 3    Anexa 4    Anexa 5

Dispozitia 369-29 octombrie 2014 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor
pentru concursul din data de 25.11.2014

Dispozitia 368-29 octombrie 2014 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările ulterioare

Dispozitia 367-29 octombrie 2014 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe din gestiunea Liceului Tehnologic Special „SAMUS”
Anexa 1         Anexa 2

Dispozitia 366-28 octombrie 2014 privind avansarea la gradaţia de salarizare imediat superioară a doamnei SCUTURICI DELIA-MARIA, cu data de 01.11.2014

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5