Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Sat, 20 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Dispozitia  254 - 27 septembrie 2013 privind aprobarea redistribuirii unor credite bugetare din trimestrul IV în trimestrul III în cadrul sumelor cuprinse în bugetul pe anul 2013 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.88/27.03.2013 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2013 pe capitole, titluri, articole şi aliniate

Dispozitia  253 - 27 septembrie 2013 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia  252 - 26 septembrie 2013 privind numirea comisiei centrale şi a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Dispozitia  251 - 25 septembrie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru luni, 30 septembrie 2013, ora 1400

Dispozitia  250 - 25 septembrie 2013 privind aprobarea regulilor generale pentru achiziţia publică directă de produse, servicii sau lucrări
Anexa

Dispozitia  249 - 19 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a doamnei MARCU SEPTIMEA-ELISA

Dispozitia  248 - 18 septembrie 2013 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în data de 15.10.2013 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv la Camera Agricolă a Judeţului Cluj

Dispozitia  247 - 13 septembrie 2013 pentru încetarea aplicabilităţii dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 241 din 10 septembrie 2013, privind desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Cluj în vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în perioada de absenţă 11 - 13 septembrie 2013

Dispozitia  246 - 12 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, al domnului PRESCURĂ CORNEL

Dispozitia  245 - 12 septembrie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, al domnului PĂRDUŢ PAUL-SORIN

Pagina << 1 2 3 >> din 3