Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 26 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Dispozitia  68 - 22 martie 2013 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 27 martie 2013, ora 11.00

Dispozitia  67 - 21 martie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a domnului HELER-IVANCENKO MIHAI

Dispozitia  66 - 20 martie 2013 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: «Servicii pentru elaborarea măsurilor de management în cadrul Proiectului "Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor" SMIS - CSNR 36113, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu"»

Dispozitia  65 - 14 martie 2013 cu privire la împuternicirea d-nei Daniela Georgeta Furcovici pentru semnarea Cererii de finanţare şi a anexelor proiectului Modernizare şi dotare Centru de Recuperare È™i Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu

Dispozitia  64 - 13 martie 2013 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul general propriu al Judeţului Cluj şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Dispozitia  63 - 13 martie 2013 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea a două funcţii publice temporar vacante la Serviciul Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj pentru concursul organizat în perioada 26-28.03.2013

Dispozitia  62 - 11 martie 2013 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 407 / 2011 privind constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente obiectivelor realizate   în cadrul proiectului „Reabilitarea podurilor afectate de inundaţii din judeţul Cluj”

Dispozitia  61 - 11 martie 2013 privind desemnarea persoanelor care să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  60 - 06 martie 2013 privind admiterea cererii de schimbare a numelui, pe cale administrativă, a minorului KROON FRANCISC

Dispozitia  59 - 05 martie 2013 privind  constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru închirierea prin licitaţie publică  deschisă, competitivă, cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare oferit a spaţiului situat  în  municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele , nr. 3

Pagina << 1 2 >> din 2