Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 302 -  31 iulie 2012 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia 301 -  31 iulie 2012 privind modificarea dispoziţiei nr. 287/2011 pentru constituirea Comisiei de analiză a executării Acordului-Cadru de Lucrări nr. 39/11939/11.08.2011, precum şi a Contractelor Subsecvente de Proiectare şi Execuţie de Lucrări nr. 40/11.940/11.08.2011, nr. 41/11.941/11.08.2011,  nr. 42/11942/11.08.2011, nr. 43/ 11943/11.08.2011 şi nr. 44/11944/11.08.2011

Dispozitia 300 -  31 iulie 2012 - încetare promovare temporara pe funcţie publică de conducere

Dispozitiile 294 - 299 din 30 iulie 2012  - schimbari de nume

Dispozitia 293 -  27 iulie 2012  privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului Modernizare şi dotare centru maternal „LUMINIŢA” Cod SMIS 38360, Proiect selectat în cadrul POR 2007-2013 şi cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională

Dispozitia 292 -  27 iulie 2012 privind desemnarea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, în calitate de membri ai Grupului de lucru constituit la nivel judeţean pentru buna desfăşurare a Planului anual de distribuţie de ajutoare -PEAD 2012 produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România

Dispozitia 291 -  27 iulie 2012  - acordare gradaţie de salarizare imediat superioară

Dispozitia 290 -  27 iulie 2012 - numire în funcţie publică de executie

Dispozitia 289 -  27 iulie 2012 - numire în funcţie publică de executie

Dispozitia 288 -  27 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Revistei “TRIBUNA”
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4