Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 21 Ianuarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> din 14

Dispozitia  522 - 28 noiembrie 2012 privind aprobarea virării de credite bugetare între articole şi aliniate în cadrul aceluiaşi capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Cluj

Dispozitia  521 - 23 noiembrie 2012 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Buget Local, Venituri organizat în data de 19.12. 2012

Dispozitia  520 - 23 noiembrie 2012 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 17.12. 2012

Dispozitia  519 - 23 noiembrie 2012 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară doamnei OLTEAN CAMELIA-ANCA, începând cu data de 01.12.2012

Dispozitia  518 - 23 noiembrie 2012 privind acordarea gradaţiei de salarizare imediat superioară doamnei TATOMIR SIMONA-CORNELIA, începând cu data de 01.12.2012

Dispozitia  517 - 23 noiembrie 2012 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru joi, 29 noiembrie 2012, ora 13.00

Dispozitia  516 - 23 noiembrie 2012 privind numirea comisiei centrale şi a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Dispozitia  515 - 22 noiembrie 2012 cu privire la împuternicirea d-lui Creţu Alexandru Simion  pentru semnarea documentelor anexate cererilor de rambursare şi aplicarea menţiunii  „conform cu originalul” pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor” – cod SMIS 1114, Contract de finanţare nr. 7/08.08.2008

Dispozitia  514 - 22 noiembrie 2012 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, solicitat de A.I.S.E. Cluj, pentru executarea unor lucrări în vecinătatea DJ 764B

Dispozitia  513 - 22 noiembrie 2012 privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, solicitat de A.I.S.E. Cluj, pentru executarea unor lucrări în vecinătatea DJ 103M şi DJ 103G

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> din 14