Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36

Dispozitia 728 -  30 decembrie 2011 privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2012 pentru managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 727 -  30 decembrie 2011 privind numirea comisiei centrale şi a comisiilor de inventariere anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Dispozitiile 723 - 726 din 28 decembrie 2011  - promovare în grad profesional imediat superior

Dispozitia 722 -  28 decembrie 2011  - prelungire suspendare raportul de serviciu

Dispozitia 721 -  28 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 28 / 2011 privind nominalizarea persoanelor care pot beneficia de majorări salariale conform prevederilor art. 34 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru participarea în echipele de proiect finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, cu modificările şi completările ulterioare

Dispozitiile 717 - 420 din 28 decembrie 2011  - schimbari de nume

Dispozitia 716 -  28 decembrie 2011 - acordare gradaţie de salarizare imediat superioară

Dispozitia 715 -  21 decembrie 2011  privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2012 şi acordarea concediului  de odihnă suplimentar

Dispozitia 714 -  21 decembrie 2011privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloce fixe, obiecte de inventar şi materiale din gestiunea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj

Dispozitia 712 -  20 decembrie 2011 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 705 din 15 decembrie 2011 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru miercuri, 21 decembrie 2011, ora 1000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 36