Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Dispozitia 202 - 30 martie 2010  privind suspendarea raportului de serviciu pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă

Dispozitia 201 - 29 martie 2010  privind numirea Comisiei de negociere şi evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări adiţionale pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică Parc TETAROM III – posturi (alimentare şi trafo), comuna Jucu, jud. Cluj

Dispozitia 200 - 29 martie 2010  privind desemnarea domnului Baicu TÇŽnase sã conducã permanent şi efectiv activitatea de transport persoane  

Dispozitia 199 - 29 martie 2010  privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de furnizare de mobilier specific dotării infrastructurii serviciilor de sănătate pentru proiectul  „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, cod SMIS 1662, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.1, Contract de finanţare nr. 31/23.02.2009

Dispozitia 198 - 29 martie 2010  - schimbare nume

Dispozitia 197 - 24 martie 2010  - incetare raporturi servici

Dispozitia 196 - 24 martie 2010  privind suspendarea raportului de serviciu pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă

Dispozitia 195 - 24 martie 2010  - reluare activitate

Dispozitia 194 - 22 martie 2010  pentru aprobarea procedurii privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
Anexa

Dispozitia 193 - 19 martie 2010  pentru modificarea dispoziţiei nr. 314/2009 privind constituirea Comisiei pentru analiza şi verificarea solicitărilor de  scoatere din funcţiune a bunurilor din inventarul instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4