Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Dispozitia 69 - 31 martie 2009 cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcţiilor publice şi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual pe luna martie 2009

Dispozitia 68 - 31 martie 2009 privind aprobarea  planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi a planului  de perfecţionare profesională a acestora  pentru anul 2009, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia 67 - 26 martie 2009 pentru modificarea şi completarea dispoziţiei nr.525/2008
privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu şi a unui caiet de sarcini pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier
S.C. PASAGER  IMPORT EXPORT   S.R.L

Dispozitia 66 - 25 martie 2009 privind aprobarea scoaterii din funcţiune  în vederea casării a unor bunuri aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Dispozitia 65 - 25 martie 2009 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor  mijloace fixe
din dotarea Liceului pentru Deficienţi de Vedere  Cluj-Napoca
Anexa

Dispozitia 64 - 25 martie 2009 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuată de operatorul de transport rutier S.C. MARFI  IMPEX  S.R.L.

Dispozitia 63 - 23 martie 2009 privind aprobarea scoaterii din funcţiune  în vederea casării a unor bunuri aparţinând Şcolii Speciale – Centru de Resurse Cluj-Napoca

Dispozitia 62 - 18 martie 2009 privind constituirea comisiei pentru stabilirea contravalorii estimative a unui exemplar al Monitorului Oficial al Judeţului

Dispozitia 61 - 17 martie 2009 cu privire la constituirea comisiei de recepţie a  produselor de informare şi publicitate achiziţionate în cadrul proiectului  „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele-Prislop-Ic Ponor”, cod SMIS 1114

Dispozitia 60 - 17 martie 2009 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii avand ca obiect: „Serviciul de asistenta tehnica informatica la programul integrat economic”

Pagina << 1 2 >> din 2