Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Dispozitia 405 - 29 octombrie 2009 cu privire la împuternicirea d-nei FURCOVICI DANIELA pentru semnarea documentelor anexate cererii de pre-finanţare tranşa a II-a şi aplicarea menţiunii  „conform cu originalul” pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, cod SMIS 1662, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.1, Contract de finanţare nr. 31/23.02.2009

Dispozitia 404 - 28 octombrie 2009 incetare raport servici

Dispozitia 403 - 28 octombrie 2009 privind desemnarea doamnei ANDREEA-MARIA JUCAN în calitatea de membru în Consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Cluj

Dispozitia 402 - 26 octombrie 2009 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea Şcolii Speciale Transilvania din Baciu
Anexa

Dispozitia 401 - 26 octombrie 2009 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii avand ca obiect: Servicii de audit financiar pentru proiectul Reabilitare şi modernizare ambulatoriul Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj – Napoca

Dispozitia 400 - 23 octombrie 2009 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trim. IV 2009, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Dispozitia 399 - 22 octombrie 2009 cu privire la organizarea examenului de promovare în clasă

Dispozitia 398 - 21 octombrie 2009  cu privire la imputernicirea d-nei Dana Veiss pentru semnarea Cererii de finantare si a anexelor proiectului "E-administratie europeana prin implementarea de servicii electronice integrate la nivelul Consiliului Judetean Cluj"

Dispozitia 397 - 20 octombrie 2009 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier S.C. ATATRANS S.R.L  Loc. HUEDIN

Dispozitia 396 - 20 octombrie 2009 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier S.C. SPORTRANS  S.R.L

Pagina << 1 2 >> din 2