Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Dispozitia  348 - 28 august 2008 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trim. III 2008, conform prevederilor  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale

Dispozitia  347 - 26 august 2008 cu privire la numirea domnului Popa Victor consilier în cadrul Serviciului Agenţi Economici, Învăţământ, Cultură, Sănătate

Dispozitia  346 - 26 august 2008 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe   şi obiecte de inventar din dotarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca
Anexa

Dispozitia  345 - 25 august 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 03-04.09.2008

Dispozitia  344 - 21 august 2008 - privind admiterea cererii de  schimbare a numelui de familie pe cale administrativă a numitei BUCIN SABINA-ELENA

Dispozitia 343 - 20 august 2008 cu privire la  numirea doamnei FENEŞAN LAURA-MONICA în calitate  de membru supleant al comisiei paritare din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  342 - 20 august 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 16-17.09.2008

Dispozitia 341 - 20  august  2008 cu privire la stabilirea programului de audienţe pentru conducerea Consiliului Judeţean şi a aparatului de specialitate al acestuia şi modificarea art. 2 din Anexa la Dispoziţia nr. 467/11.11.2005 privind primirea, înregistrarea, repartizarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, semnarea, ştampilarea, expedierea corespondenţei precum şi constituirea arhivei în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Cluj

Dispozitia  340 - 18 august 2008 - privind admiterea cererii de  schimbare a numelui pe cale
administrativă a numitului GAVRILESCU GHEORGHE

Dispozitia  339 - 18 august 2008 - privind admiterea cererii numitei FÅ°LŐP MARIA referitoare la  schimbarea numelui de familie pe cale administrativă a fiului său minor FÅ°LŐP BENJÁMIN

Pagina << 1 2 3 >> din 3