Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Dispozitia 321 - 30 iulie 2008 cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanţelor manageriale ale doamnei Sabou Adriana-Lucreţia -  director al Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj la expirarea perioadei de probă de 90 de zile calendaristice

Dispozitia 320 - 30 iulie 2008 privind admiterea cererii de  schimbare a numelui de familie pe cale administrativă a numitei EROSS MARIA

Dispozitia 319 - 30 iulie 2008 cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcţiilor publice şi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual pe iunie-iulie 2008

Dispozitia 318 - 30 iulie 2008 numirea doamnei CHIRA SABINA pe funcţia de expert în cadrul  Compartimentului Cabinet Preşedinte

Dispozitia 317 - 30 iulie 2008 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă de îndată pentru miercuri, 30 iulie  2008, ora 16:40

Dispozitia 316 - 25 iulie 2008 privind soluţionarea notificării depuse, în temeiul Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteriare, de către petiţionarul Nădişan Ilie

Dispozitia  315 - 25 iulie 2008 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în trim. III 2008, conform prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

Dispozitia 314 - 25 iulie 2008 privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de infrastructură aferente obiectivului Parc Industrial TETAROM III

Dispozitia 313 - 25 iulie 2008 privind aprobarea eliberării unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, efectuate de operatorul rutier S.C. SEVER MIRCEA S.R.L Cluj-Napoca

Dispozitia  312- 23 iulie 2008 privind convocarea Consiliului Judeţean Cluj în şedinţă ordinară publică pentru miercuri, 30 iulie  2008, ora 13:00

Pagina << 1 2 3 >> din 3