Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 22 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Dispozitia  53 - 31 martie 2008 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale
d-lui CORPODEAN VASILE cu Consiliul Judeţean

Dispozitia  52 - 28 martie 2008 privind numirea comisiei centrale de inventariere, a comisiilor de inventariere anuală a elementelor de activ şi pasiv  şi a celorlalte valori deţinute in evidenţa  Consiliului Judeţean Cluj, Centrului Militar Zonal , Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  (Compartiment Protecţie Civilă)  şi pentru  inventarierea elementelor de activ şi pasiv aflate în custodia unor  instituţii

Dispozitia  51 - 28 martie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect “REGLEMENTĂRI  URBANISTICE  ŞI DE AMENAJAREA TERITORIULUI PE  CULOARUL AUTOSTRĂZII  URBANE,  VARIANTELE SUD  ŞI  NORD DE MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ”

Dispozitia  50 - 28 martie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect  “EXECUŢIA  PODULUI PESTE PÂRÂUL BATIN, PE DJ 161 D, LA KM 24+017, ÎN LOCALITATEA BATIN, COMUNA UNGURAŞ, JUDEŢUL CLUJ”

Dispozitia  49 - 26 martie 2008 cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcţiilor publice şi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual pe trimestrul I 2008

Dispozitia  48 - 26 martie 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 06-07 mai 2008

Dispozitia  47 - 26 martie 2008 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii de consultanţă în gestionarea proiectelor şi a actualizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul Restaurarea - refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca

Dispozitia  46 - 26 martie 2008 privind admiterea cererii numitei NEMEŞ IOANA referitoare la   schimbarea prenumelui pe cale administrativă a fiului său minor NEMEŞ RAUL

Dispozitia  45 - 26 martie 2008 cu privire la modificarea raporturilor de serviciu ale d-lui Achim Ioan prin transfer la cerere

Dispozitia  44 - 20 martie 2008 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 06-08.05.2008

Pagina << 1 2 3 >> din 3