Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 >> din 2

Dispozitia  457 - 31 august 2007 cu privire la constituirea comisiei de  examen şi stabilirea bibliografiei pentru examenul de promovare în clasă organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la data de 27.09.2007

Dispozitia  456 - 30 august 2007 privind numirea ca îndrumător de stagiu a d-şoarei Schiop Cristina

Dispoziţia nr. 442 din 20 august 2007 privind virările de credite bugetare între articole şi aliniate în  trim. III 2007, conform prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

Dispoziţia nr. 444 din 22 august 2007 privind numirea ca îndrumător de stagiu a domnişoarei Lucica Duţu

Dispoziţia nr. 450 din 22 august 2007 privind numirea persoanelor pe servicii şi compartimente din cadrul aparatului de  specialitate al Consiliului Judeţean Cluj ,care vor avea atribuţii pe linie de arhivă

Dispoziţia nr. 451 din 23 august 2007 privind perioada în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Judeţean Cluj

 

Dispoziţia nr. 453 din 24 august 2007 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în vederea edificării infrastructurii Parcului Industrial Tetarom 3 din localitatea Jucu, judeţul Cluj

Dispoziţia nr. 441 din 14 august 2007 privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului:„Stabilizarea versantului şi reabilitare conductă  de aducţiune Dn 1200 mm, Priza baraj UHE Someşul Cald – Staţia de tratare a apei Gilău, comuna Gilău, judeţul Cluj”

Dispozitia  440 - 9 august 2007 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea Filarmonicii de Stat “Transilvania”  Cluj-Napoca
Anexa nr.1
Anexa nr.2

Dispozitia  439 - 9 august 2007 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs şi de soluţionare a  contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj la concursul organizat în perioada 12-13.09.2007

Pagina << 1 2 >> din 2