Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 >> din 3

Dispozitia nr. 162 - 28 februarie 2006 privind admiterea cererii de  schimbare a  numelui  de familie pe cale administrativă a numitului  FLOCA-ŞOLTUŢ VASILE-LUCIAN

Dispozitia nr. 161 - 28 februarie 2006 privind admiterea cererii de  schimbare a  numelui de familie pe cale administrativă a numitei-VIDREAN MARIANA

Dispozitia nr. 160 - 28 februarie 2006 privind admiterea cererii numitei DOBRA MARIE, referitoare la  schimbarea prenumelui pe cale administrativă a fiului său minor DOBRA CRISTIAN-RĂZVAN-IOAN

Dispozitia nr. 159 - 28 februarie 2006 cu privire la modificarea salariului de bază al d-rei Birta Anamaria-Sorana, ca urmare a  evaluării performanţelor profesionale individuale pe anul 2005

Dispozitia nr. 158 - 28 februarie 2006 cu privire la modificarea salariului de bază al d-nei David Victoria, ca urmare a  evaluării performanţelor profesionale individuale pe anul 2005

Dispozitia nr. 157 - 28 februarie 2006 cu privire la încetarea contractului individual de muncă al d-lui Moldovan Bogdan-Andrei prin acordul părţilor

Dispozitia nr. 156 - 28 februarie 2006 cu privire la numirea d-lui Hărăguş Vlad-Emanuel  în funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional debutant

Dispozitia nr. 155 - 28 februarie 2006 cu privire la încetarea de drept a contractului individual de muncă al d-lui Hărăguş Vlad-Emanuel

Dispozitia nr. 154 - 28 februarie 2006 cu privire la acordarea premiilor de 10% din fondul de salarii aferent funcţiilor publice şi 2 % din fondul de salarii aferent personalului contractual pe lunile ianuarie-februarie  2006

Dispozitia nr. 153 - 28 februarie 2006 privind stabilirea salariului de bază al D-lui Steţca Gheorghe,  director general la Societatea Comercială „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ” S.A.

Pagina << 1 2 3 >> din 3