Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

- toate | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13

Dispozitia nr. 242 - 31 Iulie 2003 - privind modificarea ºi completarea Dispoziþiei nr. 84/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind liberul acces la informaþiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 ºi a Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 123/2002

Dispozitia nr. 241 - 31 Iulie 2003 - privind stabilirea numarului de membri in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

Dispozitia nr. 240 - 31 Iulie 2003 - privind angajarea, lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor din bugetul de venituri ºi cheltuieli al CONSILIULUI JUDEÞEAN Cluj ºi organizarea, evidenþa ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale în conformitate cu ORDINUL Ministrului Finanþelor Publice nr. 1792 din 24.12.2002

Dispozitia nr. 238 - 30 Iulie 2003 - privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Dispozitia nr. 239 - 30 Iulie 2003 - pentru constituirea Comisiei de preluare in proprietatea privata a Judetului Cluj si administrarea Consiliului Judetean Cluj a pachetului de actiuni detinut de stat la SC « Clujana SA » Cluj-Napoca, aflate in portofoliul si administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Dispozitia nr. 237 - 30 Iulie 2003 - cu privire la acordarea premiilor de 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcþiilor publice

Dispozitia nr. 236 - 24 Iulie 2003 - privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Rus Ioan director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Privat al judeþului Cluj

Dispozitia nr. 234 - 24 Iulie 2003 - cu privire la constituirea comisiei de examinare la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de referent în cadrul Serviciului Public Judeþean Salvamont

Dispozitia nr. 235 - 24 Iulie 2003 - cu privire la reîncadrarea d-lui CHISU IOAN-VASILE pe funcþia publicã de conducere de director executiv

Dispozitia nr. 233 - 23 Iulie 2003 - privind virãrile de credite bugetare intre articole si aliniate în trim. III ºi IV 2003, conform prevederilor Legii nr. 189/1998 ºi O.U.G. nr. 45/2003 privind finanþele publice locale

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> din 13