Ș   

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Director executiv: LIVIU EMIL HÎNCU
Adresă: Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, Tel: 0264/598801, Fax: 0264/594262
E-mail: office.dadpp@cjcluj.ro 

Emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului,
aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene
WORD
Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean WORD

BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU
Șef  birou: Ioan-Alin DANCI
Telefon: 0264/598801, Int.23

Consilieri:
Bianca-Mihaela Popa
Anca-Emilia Rus
Saveta Mîndru
Maria Truță
Angelica Rodica Petrea

Loredana-Simona Georgescu (Concediu pentru îngrijirea copilului)
Atribuții    PDF  WORD

Referenți:
Maria Răcășan-Plosca
Anca Piersic

 


BIROUL EXPLOATARE DRUMURI JUDEŢENE
Şef birou:  Adriana MUREȘAN
Telefon: 0264/598801, Int. 16

Consilieri:
Anamaria Mureșan
Emanuela Vințe
Maria Fărcaș
Vasile Mureșan

 Atribuții    PDF   WORD

 


SERVICIUL OPERAŢIONAL
Şef serviciu: Adrian - Călin MARIAN
Telefon: 0264/598801, Int. 22

Consilieri:
Ioan Chiaburu
Marius-Iuliu Crăciunaș
Teodor-Florinel Seras
Pop Istvan-Zsolt
Mircea-Dan Mureșan
Atribuții    PDF   WORD

Inspectori de specialitate:

Petrică Arghir
Adela-Maria Farkaș
Mircea-Ovidiu Cosma
Adrian Bogdan
Virgil-Ioan Marc
S.ing. Ioan-Marcel Hodiș

Referenți:
Dorin Cerbu
Liviu-Sorin Gabor

Administrativ:
Miron-Lucian Drăgan
Alexandru Suciu
Ioan Săcară
Sabin-Horea Cațavela
Vasile-Ioan Brie
Alexandru Balcău
Ion Olteanu
Daniel-Liviu Hornai
Ovidiu-Axinte Rusu
Mircea Oltean
Mihai-Ionuț Șerban

 


SERVICIUL URMĂRIRE ŞI DECONTARE LUCRĂRI
Şef serviciu: Gabriela MĂRȚIȘ
Telefon: 0264/598801 Int. 20

Consilieri:
Marilena Crișan-Chindea
Karda Levente
Lucian-Romulus Săveanu
Adrian Toma
Constatin Spătar
Adrian-Eugen Feurdean

 Atribuții    PDF  WORD
Referent:
Nicolae-Tudor Roșca

 


SERVICIUL TEHNIC, SITUAŢII DE URGENŢĂ
Şef serviciu: Ștefan CUCUIAN
Telefon: 0264/598801 Int. 16

Consilieri:
Crina-Mihaela Paul
Alexandru Găzdac
Cosmin-Vasile Dîrjan
Paul-Horea Fati


 Atribuții    PDF  WORD
Referent:
Idișor-Menuț Rațiu
Șofer:
Liviu-Mihai Țîrloi
Viorel Mărginean
Liviu Hîncu
Ioan Dărăban
Administrativ:
Adrian Știrbu
Biro Erno
Gabriel-Daniel Mureșan