Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Desemnare castigator consultanta Strategie Dezvoltare Judet Cluj

Desemnare castigator consultanta Strategie Dezvoltare Judet Cluj

                                                                         

                         CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Desemnare câştigător „Contract de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj 2014-2020”

    Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative, a desemnat câştigătorul procedurii de licitaţie.
     Astfel, în urma evaluării ofertei tehnice şi a ofertei financiare, societatea comercială care a avut cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic SA, care a avut un punctaj de 98 de puncte calculat conform grilei de calcul din documentaţia de atribuire. Precizăm faptul că, pe lângă oferta financiară a acestui ofertant în valoare de 316.000 lei fără TVA, comisia de licitaţie a mai ţinut cont de încă trei criterii de atribuire: modul în care acesta înţelege obiectivele şi rezultatul proiectului, metodologia de prestare a serviciilor şi organizarea/planificarea în timp a activităţilor.
     Prin acest contract, firma câştigătoare a licitaţiei va trebui să îndeplinească următoarele activităţi:
- Organizarea a şase module de instruire privind planificarea strategică;
- Organizarea a 5 workshop-uri pentru elaborarea strategiei;
- Elaborarea unei anchete sociologice în rândul populaţiei judeţului Cluj;
- Organizarea a 5 evenimente de consultare publică;
- Elaborarea şi multiplicarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020;
- Elaborarea şi multiplicarea Ghidului Administraţiei Publice Locale.
    “Urmează ca în perioada imediat următoare să semnăm contractul cu firma câştigătoare astfel încât aceasta să poată începe cât mai repede munca efectivă la acest proiect de maximă importanţă pentru judeţul Cluj. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 va fi un instrument de planificare a iniţiativelor de politici publice pentru următoarea perioadă de programare europeană, pentru care vom realiza şi un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea viitoare a judeţului nostru. Viitoarea strategie de dezvoltare a judeţului va avea la bază preocuparea noastră esenţială de a realiza o dezvoltare echilibrată şi armonioasă a întregului judeţ, cu reducerea decalajelor de dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural precum şi dintre diferitele zone ale judeţului. Stabilirea obiectivelor şi a acţiunilor prioritare se va face într-o manieră profund democratică, pe baza unui proces consultativ complex care va avea în vedere exclusiv nevoile şi aşteptările cetăţenilor judeţului Cluj – beneficiarii serviciilor pe care noi le oferim”, a afirmat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Radu Bica.

Biroul de presă
20.03.2011