Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Deschidere oferte - Strategia Judetului Cluj

Deschidere oferte - Strategia Judetului Cluj

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă

Ref: Deschidere oferte „Contract de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj 2014-2020

 

Astăzi, 17.02.2011, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, a avut loc deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. 

Ofertele depuse sunt următoarele: 

1.      Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic 

-          Oferta financiară: 316.000 RON 

2.      S.C. Halcrow 

-          Oferta financiară: 315.562 RON 

Pentru această licitaţie a fost aleasă procedura “licitaţie deschisă”, având criteriul de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Astfel, pe lângă oferta financiară, comisia de licitaţie va mai ţine cont de încă trei criterii de atribuire: modul în care ofertantul înţelege obiectivele şi rezultatul proiectului, metodologia de prestare a serviciilor şi organizarea/planificarea în timp a activităţilor. 

Firma care urmează a fi declarată câştigătoare va trebui să îndeplinească următoarele activităţi: 

- Organizarea a şase module de instruire privind planificarea strategică;

- Organizarea a 5 workshop-uri pentru elaborarea strategiei; 

- Elaborarea unei anchete sociologice în rândul populaţiei judeţului Cluj; 

- Organizarea a 5 evenimente de consultare publică; 

- Elaborarea şi multiplicarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020; 

- Elaborarea şi multiplicarea Ghidului Administraţiei Publice Locale. 

                        “Urmează ca în perioada următoare comisia de licitaţie să desemneze firma câştigătoare astfel încât aceasta să poată începe cât mai curând munca efectivă şi să facem paşi concreţi în derularea acestui proiect de maximă importanţă pentru judeţul Cluj. Pe baza unui proces de consultare publică, noua strategie de dezvoltare a judeţului va identifica nevoile reale de dezvoltare ale judeţului, priorităţile de dezvoltare ale judeţului,  va defini direcţiile de acţiune strategică, pe termen scurt, mediu si lung şi va contribui la transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

 

 

        Biroul de presă

           17.02.2011