Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Deschidere oferte produse lactate elevi/prescolari

Deschidere oferte produse lactate elevi/prescolari

                                                                         

                                                        CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

Informare de presă
Ref: Deschidere oferte acordare produse lactate pentru elevi şi preşcolari


     Azi, 02.12.2010, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc deschiderea ofertelor depuse în vederea încheierii acordului cadru de achiziţie publică de furnizare pentru: „Acordarea de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII şi preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore, din învăţământul de stat şi privat”. Procedura aleasă a fost: “licitaţie deschisă”, cu etapă finală de „licitaţie electronică”, având criteriul de atribuire “Preţul cel mai scăzut”. 
    Până la expirarea termenului au fost depuse trei oferte, respectiv SC Albalact SA – Oiejdea, Alba,  SC Dorna SA – Vatra Dornei, Suceava, SC Simultan  SRL – Făget, Timiş.
Oferta depusă de SC Albalact SA a fost respinsă din cauza neconstituirii garanţiei de participare în forma solicitată, respectiv lipsa menţiunii privind reţinerea garanţiei de participare, conform prevederilor art. 278 din OUG 34/2006 şi a art. 33 din HG 925/2006.
     Ofertele financiare  depuse de către ofertanţi au fost în cuantum de: SC Dorna SA – Vatra Dornei 0,64 lei fără TVA/porţie lapte UHT/zi, SC Simultan SRL 0,64 lei fără TVA/porţie lapte UHT/zi. 
     Principalul produs lactat care se poate distribui în cadrul acestui program este lapte UHT, în ambalaje de 200 g/unitate. Pentru diversificarea programului însă, operatorul economic câştigător al licitaţiei poate opta pentru produse lactate derivate (iaurt simplu integral), care vor trebui să aibă obligatoriu acelaşi gramaj ca şi produsul de bază, respectiv 200 de grame/unitate, fără a depăşi 33% din cantitatea totală livrată. Transportul şi distribuţia produselor lactate la destinatar (şcoală, grădiniţă) se vor desfăşura zilnic sau bisăptămânal. 
     Finalizarea procedurii se va efectua prin încheierea unui acord-cadru cu un operator economic, ce va avea în vedere atribuirea de contracte subsecvente de furnizare, o primă etapă în anul şcolar 2010 - 2011, a doua etapă în anul 2011 – 2012 şi a treia etapă în anul 2012 - 2013.
     Comisia de evaluare va proceda în continuare la evaluarea ofertelor depuse, urmând ca ofertele admisibile să fie calificate pentru etapa a doua de licitaţie electronică.
    „Prin intermediul acestei licitaţii urmărim să asigurăm  furnizarea de produse lactate de primă calitate pentru elevii şi preşcolarii din întreg judeţul, în cursul acestui an urmând a beneficia de program nu mai puţin de 57.122 de elevi şi preşcolari din 682 de unităţi de învăţământ preuniversitar sau preşcolar, de stat sau private, de pe întreg teritoriul judeţului” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.


Biroul de presă
02.12.2010