Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Deschidere oferte modernizare locuinte sociale

Deschidere oferte modernizare locuinte sociale

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă 

Ref: Deschidere oferte licitaţie pentru modernizarea de locuinţe sociale 

Astăzi, 06.07.2010,  la ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de proiectare pentru modernizarea a 6 obiective sociale cu finanţare din fonduri europene”. 

La această licitaţie au depus oferte un număr de 7 societăţi comerciale, după cum urmează: 

1.      SC Alpin Construct SRL – Vulcan, Hunedoara 

2.      SC Neo-Cons SRL – Iaşi 

3.      SC Micosty Proiect SRL – Botoşani 

4.      SC Prodao-ING SRL – Timişoara 

5.      SC 4I Invest SA Cluj – Napoca 

6.      SC Euro Proiect 2006 SRL – Ocna Mureş, Alba 

7.      SC Interactive Design SRL – Bucureşti 

Reamintim în acest context faptul că acest contract vizează modernizarea şi dotarea unui număr de 6 obiective sociale de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca care au fost considerate eligibile în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere şi care au fost, de asemenea, incluse şi în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj, 2009 – 2015

Cele 6 obiective sociale sunt:

Ø  Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din JUCU - Str. Principală nr. 467, localitatea Jucu, jud. Cluj  

Ø  Centrul Maternal “LUMINIŢA” - Cluj Napoca, Str. G-ral E. Grigorescu, nr. 37-39  

Ø  Casa de tip familial “NEGHINIŢĂ” - Comuna Floreşti, str. Horea, nr. 53 I, judeţul Cluj  

Ø  Complexul de Servicii pentru Recuperarea şi  Reabilitare copiilor cu handicap sever “PINOCHIO” - Cluj Napoca, str. Haşdeu, nr  10, judeţul Cluj  

Ø  Centrul  Judeţean de Intervenţie pentru Copilul Abuzat – Căsuţa “PERLINO” - Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 59  

Ø  2 Case de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate: Casa “BUNA VESTIRE”, Casa “SFÂNTA ELENA” - Comuna Apahida, str. Horea, nr 22-24, judeţul Cluj 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, această licitaţie a fost una deschisă, cu etapa finală de licitaţie electronică şi va avea drept criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Valoarea estimativă a contractului pentru toate cele 6 obiective este de 184.836 lei fără TVA.  

Atribuirea contractelor pentru cele 6 loturi se va realiza în urma evaluării ofertelor, dar nu mai târziu de data de 13.07.2010, ora 10.00, interval în care societăţile comerciale care nu au depus toate documentele solicitate de autoritatea contractantă, pot aduce completări.  

Lucrările de reabilitare şi modernizare a acestor obiective presupun în principal realizarea următoarelor activităţi: reparaţii capitale ale clădirilor (tencuieli interioare/exterioare, zugrăveli interioare), reabilitarea instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de canalizare, amenajarea de trotuare şi alei betonate,  înlocuirea pieselor de mobilier deteriorate, dotarea cu echipament IT, etc. 

 

Biroul de presă  

06.07.2010