Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Depunere proiect e- administratie

Depunere proiect e- administratie

                                                                           

                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Depunerea de către Consiliul Judeţean Cluj a proiectului „E-administraţie europeană prin implementarea de servicii electronice integrate la nivelul Consiliului Judeţean Cluj”

          Consiliul Judeţean Cluj a depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, proiectul „E-administraţie europeană prin implementarea de servicii electronice integrate la nivelul Consiliului Judeţean Cluj”.
         Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea şi implementarea conceptului de administraţie electronică la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, în vederea contribuirii la dezvoltarea şi creşterea serviciilor publice electronice în folosul cetăţenilor, prin:
           • Furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni / administraţie publică la un nivel de sofisticare mediu.
          • Eficientizarea activităţilor interne ale Consiliului Judeţean, utilizând mijloacele specifice tehnologiei informaţiei, prin implementarea de fluxuri noi de lucru, aferente serviciilor e-administraţie.
           Proiectul va avea ca şi principale rezultate creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor din judeţul Cluj, prin:  transparenţa în furnizarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice; accesul egal al tuturor cetăţenilor, precum şi o mai bună informare şi deservire a lor, prin servicii publice disponibile „on-line”; simplificarea, accelerarea şi managementul strategic al proceselor economice care urmează a fi derulate pe baza unor soluţii informatice; asigurarea securităţii tranzacţiilor în mod centralizat; disponibilitatea serviciilor 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, într-o soluţie integrată, coerentă, uşor de integrat cu alte sisteme şi uşor de administrat. De asemenea, un alt rezultat semnificativ urmărit prin intermediul proiectului îl reprezintă eficientizarea activităţilor interne ale Consiliului Judeţean Cluj, utilizând mijloace specifice TIC, prin: îmbunătăţirea calităţii actului administrativ şi modificarea profundă a raportului dintre administraţia publică şi cetăţean; creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice; eliminarea birocraţiei şi creşterea calităţii serviciilor publice; crearea unui sistem centralizat de rutare a documentelor administrative (formulare administrative); asigurarea securităţii tranzacţiilor în mod centralizat; reprofesionalizarea funcţionarilor publici, ridicarea standardului lor profesional.
          În vederea atingerii obiectivelor proiectului urmează a se desfăşura următoarele activităţi:
          1.    Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice pentru portal, management de documente, arhivare electronică, semnătură electronică, plată electronică.
          2.     Eficientizarea activităţilor interne ale Consiliului Judeţean Cluj, utilizând mijloace specifice TIC.
          3.      Integrarea aplicaţiilor de tip front-office cu cele de tip back-office şi interconectarea cu Sistemul Electronic Naţional.
          „Consider că implementarea acestui proiect are o importanţă deosebită pentru Consiliul Judeţean Cluj şi pentru relaţia acestuia cu beneficiarii serviciilor pe care le oferă. Cetăţenii judeţului nostru au dreptul să beneficieze de servicii publice de calitate, furnizate în cel mai scurt timp posibil şi în mod egal pentru toate categoriile de cetăţeni, în condiţii de transparenţă totală. Creşterea calităţii proceselor administrative şi stabilirea unei relaţii de parteneriat cu locuitorii judeţului va reprezenta o prioritate constantă a conducerii Consiliului Judeţean Cluj” a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe.
            Bugetul total al proiectului este în valoare de 4.811.029,58 lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 4.042.882 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.962.024,36 lei, reprezentând 98 %, din valoarea eligibilă a proiectului şi cofinanţarea beneficiarului în valoare de 80.857,64 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 768.147,58 lei, reprezentând TVA, suportate de beneficiar.
            Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni.
           Proiectul a fost depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale în data de 28 octombrie 2009.

Biroul de presă
29.10.2009