Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 24 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Depunere proiect cursuri ADI

Depunere proiect cursuri ADI

                                                                            

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Depunerea spre finanţare a unui proiect de către ADI Transilvania de Nord

          În data de 8 decembrie 2009 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord a depus spre finanţare proiectul „Program de formare complexă pentru judeţele din Transilvania de Nord” în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 -  „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea - „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc.”. Valoarea totală a proiectului este în sumă de 799.592,42 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 783.600,57 lei, iar contribuţia beneficiarului (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”),  este de 15.991,85 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii administrative a administraţiilor locale din România, prin sprijinirea îmbunătăţirilor de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională, în cadrul unui program de instruire pentru angajaţii membrilor ADI „Transilvania de Nord”.
          Proiectul are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor personalului din cadrul autorităţii  administraţiei publice judeţene, în domenii cheie care contribuie la crearea administraţiei publice locale mai eficientă şi mai eficace.
          Grupul ţintă se compune din 120 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, Consiliului Judeţean Bihor, Consiliului Judeţean Satu Mare, Consiliului Judeţean Sălaj. În cadrul programului de formare, un număr de 30 de angajaţi ai Consiliului Judeţean Cluj vor beneficia de instruire în domenii precum: Managementul proiectelor; Achiziţii publice; Managementul resurselor umane; Asistenţă socială, protecţia copilului; Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare; Urbanism şi amenajarea teritoriului; Management financiar; Planificare strategică; Dezvoltare durabilă; Egalitatea de şanse; Managementul documentelor, secretariat; Managementul instituţiilor publice culturale şi al evenimentelor culturale; Relaţii publice şi comunicare instituţională; Relaţii internaţionale şi protocol; Controlul financiar preventiv al instituţiilor publice; Accesarea fondurilor structurale de către administraţia publică; Managementul funcţiei publice.
          „Iniţierea acestui proiect a avut la bază conştientizarea faptului că reformarea şi modernizarea administraţiei publice locale se pot realiza exclusiv prin schimbarea mentalităţii funcţionarilor publici şi prin creşterea nivelului de competenţă profesională a acestora, astfel încât să poată răspunde cu promptitudine nevoilor din ce în ce mai complexe şi mai variate ale cetăţenilor”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
          Reamintim în acest context faptul că judeţele din Regiunea de Nord - Vest (Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj), prin intermediul consiliilor judeţene, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” cu scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice.

Biroul de presă
10.12.2009