Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Depunere proiect - Complex de Servicii Sociale Comunitare

Depunere proiect - Complex de Servicii Sociale Comunitare

                                                                             

                                                       CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă
Ref: Depunere proiect - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj

      Consiliul Judeţean Cluj a transmis vineri, 28.01.2011, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, documentaţia pentru proiectul Centrul Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, respectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului, dar şi a obiectivului specific „Creşterea calităţii infrastructurii sociale”.
      Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii persoanelor (copii şi adulţi) aflate în dificultate, precum şi crearea de noi locuri de muncă, prin creşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale specializate, în contextul unei politici active de integrare/reintegrare socială, înfiinţând un centru comunitar judeţean la standarde europene în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
      Misiunea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj este de a:
• furniza servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.
• furniza servicii de îngrijire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte cu deficienţe cu scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor centrului comunitar judeţean în vederea integrării/reintegrării în societate, de a dezvolta autonomia beneficiarilor şi de a preveni riscul de marginalizare şi excluziune socială.
       Centrul Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj va cuprinde următoarele:
• Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism;
• Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi/ handicap motor/fizic şi neuropsihic
• Centru de integrare socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie;
• Centru de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi/ handicap fizic/motor;
• Centru de zi pentru bolnavi Alzheimer;
• Centru de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi/handicap.
       Serviciile oferite de Centrul Comunitar Judeţean sunt:
 - asistenţă socială; 

 - consiliere  psihologică, individuală şi de grup, consiliere psihopedagogică, terapie; 

 - logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie, masaj;

 - orientare profesională;

 - pregătirea inserţiei sociale, mediere în găsirea unui loc de muncă.


       Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin reabilitarea şi modernizarea unei clădiri actualmente deteriorată şi neutilizată (clădire situată în municipiul Cluj-Napoca, Str. Einstein, nr. 14) şi pregătirea acesteia pentru funcţionarea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj la standarde europene.
2. Constituirea bazei materiale şi a sistemului logistic, astfel încât locaţia să dispună de o bază materială corespunzătoare derulării tuturor serviciilor prevăzute, în concordanţă cu misiunea acestora şi prevederile standardelor minime obligatorii, având la bază nevoile identificate ale tuturor categoriilor de beneficiari (copii şi persoane adulte aflate în dificultate ).
3. Creşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile beneficiarilor (copii/persoane adulte aflate în dificultate, inclusiv copii/persoane adulte cu dizabilităţi, tineri proveniţi din centrele de plasament, persoane cu demenţa Alzheimer, precum şi familiile/aparţinătorii acestora), în vederea creşterii gradului de incluziune socială a acestora.
      Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu prevederile tuturor Strategiilor naţionale in domeniul social (Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, Strategia naţională privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013, Strategia naţională în domeniul protecţiei copilului, Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistentă sociala pentru  persoanele vârstnice), ale programelor de interes naţional în domeniul social, precum şi în conformitate cu politicile Uniunii Europene. 
       Valoarea totală a proiectului este de 9.272.798,76 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.478.063,52 lei, TVA 1.794.735,24 lei. Contribuţia proprie în proiect a Consiliului Judeţean Cluj este de 149.561,27 lei, asistenţă financiară nerambursabilă solicitată fiind de 7.328.502,25 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.
      “Înfiinţarea acestui  Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj răspunde unor nevoi reale ale acestor categorii de persoane aflate în dificultate şi îşi propune să contribuie în mod semnificativ la creşterea calităţii vieţii acestora. Proiectul corespunde întru-totul obiectivelor noastre strategice referitoare la oferirea unor servicii sociale de cea mai înaltă calitate precum şi la sprijinirea persoanelor vulnerabile şi care sunt supuse altfel riscului de marginalizare sau excluziune socială. De altfel, atenţia acordată acestui domeniu precum şi caracterul prioritar al acestor preocupări sunt demonstrate de ponderea semnificativă pe care cheltuielile cu asistenţa şi protecţia socială o au în bugetul Consiliului Judeţean", a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.


Biroul de presă
31.01.2011