Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Depunere proiect Comenius Regio

Depunere proiect Comenius Regio

                                                                    

                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Depunere proiect Comenius Regio

      Consiliul Judeţean Cluj a trimis ieri, 21.02.2011, Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, documentaţia necesară pentru a participa la Apelul naţional de propuneri de proiecte din cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul sectorial Comenius Regio. 
      Consiliul Judeţean Cluj va implementa proiectul „Parteneriat al comunităţii pentru integrare” împreună   cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ special aflată în subordinea acestuia şi Centrul de Zi „Sfânta Maria” Cluj-Napoca precum şi cu trei instituţii omoloage din Regiunea Malopolska, regiune a Poloniei înfrăţită cu judeţul Cluj, respectiv Consiliul Judeţean Malopolska, Grupul Şcolar Myƛlenice şi Fundaţia pentru Sprijinul Copiilor din Cracovia.
      Parteneriatul îşi propune crearea de legături între autorităţile locale, instituţiile de învăţământ special şi ONG-urile din cele două regiuni: Cluj, Romania, respectiv Malopolska, Polonia. Scopul parteneriatului constă în schimbul de experienţă educaţională şi administrativă între specialiştii celor două ţări, în vederea diversificării serviciilor şi facilităţilor oferite pe plan local, determinând creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi precum şi încurajarea dialogului intercultural privind promovarea valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor populare din cele două regiuni.
       Rezultatele scontate ale parteneriatului vizează:
- dezvoltarea şi dobândirea de tehnici şi metode terapeutice recuperatorii inovative, la standarde europene, în domeniul psihomotricităţii în vederea eficientizării procesului de învăţare;
- facilitarea integrării tinerilor cu dizabilităţi în centre de zi/ateliere protejate prin activităţi de preprofesionalizare centrate pe dezvoltarea psihomotrică;
- organizarea de ateliere lucrative cu copiii şi tinerii cu dizabilităţii în spaţii şi instituţii publice;
- valorificarea experienţei specialiştilor din cele două regiuni prin organizarea de conferinţe internaţionale şi workshopuri;
- crearea şi editarea unui manual de bune practici prin acest proiect pilot, care vor fi preluate ulterior de toate cele zece instituţii de învăţământ special din judeţul Cluj;
- organizarea unei campanii de mediatizare şi sensibilizarea a opiniei publice asupra problematicii discriminării şi integrării pe piaţa forţei de muncă a tinerilor cu dizabilităţi.
        Bugetul total al proiectului, pentru cele două regiuni partenere, este în valoare de 90 000 de euro.  
        „Prin participarea în cadrul acestui program ne propunem să contribuim la dezvoltarea de metode şi tehnici inovative în domeniul educării şi recuperării persoanelor cu dizabilităţi, răspunzând astfel în mod concret şi eficient unor nevoi reale existente la nivelul comunităţii şi, mai ales, misiunii noastre referitoare la furnizarea unor servicii sociale şi de învăţământ special de calitate. Obiectivul principal al Consiliului Judeţean Cluj în relaţia cu copiii şi tinerii cu dizabilităţi este de a contribui cât mai mult posibil la recuperarea acestora, la educarea lor potrivit nevoilor lor speciale, la formarea profesională a acestora dar mai ales la pregătirea pentru o viaţă adultă cât mai puţin dependentă de autorităţile publice, familie sau persoanele din jur”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
             

Biroul de presă
22.02.2011