Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 18 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Depunere proiect centru Pinochio

Depunere proiect centru Pinochio

                                                                                                

                                                         CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Depunere proiect “Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever Pinochio”


        Consiliul Judeţean Cluj a depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, proiectul “Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever PINOCHIO” din Cluj Napoca, str. Haşdeu nr.10.
       Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii serviciilor oferite copilului cu handicap neuropsihic sever din cadrul Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu handicap sever PINOCHIO, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, prin oferirea unor condiţii care să le asigure demnitatea, siguranţa, să le formeze autonomia şi în acelaşi timp să faciliteze participarea activă a acestora la viaţa colectivităţii.
        Misiunea Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO” din Cluj-Napoca  o reprezintă oferirea unui proces recuperator – instructiv - educativ, destinat reabilitării copilului cu handicap neuropsihic sever cu vârsta cronologică între 2şi14 ani.
        Complexul de servicii PINOCHIO s-a înfiinţat ca o alternativă necesară în peisajul organismelor sociale de protecţie a copilului, fiind o structură funcţională formată din două componente:  componenta de tip rezidenţial pentru 16 copii şi componenta de zi (centru) pentru 6 copii.
        Serviciul pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi (SRD) oferă următoarele servicii: Găzduire pe perioadă nedeterminată; Asistenţă medicală şi îngrijire; Suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică; Recuperare şi reabilitare; Educare; Socializare şi petrecerea timpului liber; Reintegrare familială şi comunitară.
       Centrele de zi (CZ) sunt servicii pentru protecţia copilului, a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor şi oferă, de asemenea, următoarele servicii: Educaţie; Asistenţă şi îngrijire; Recuperare şi reabilitare; Consiliere psihologică pentru copil şi familie; Socializare şi petrecerea timpului liber; Reintegrare familială şi comunitară.
        Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:
- Crearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin reabilitarea şi modernizarea clădirii  Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO” din Cluj Napoca, corespunzător nevoilor tuturor categoriilor de beneficiari, la standarde europene;
- Dotarea complexului de servicii, astfel încât locaţia să dispună de o bază materială corespunzătoare derulării tuturor serviciilor prevăzute, în concordanţă cu misiunea acestuia şi prevederile standarde minime obligatorii, luând în considerare nevoile identificate ale tuturor categoriilor de beneficiari;
- Creşterea numărului şi calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile beneficiarilor, în vederea asigurării unei vieţi pline şi decente în condiţii care să le garanteze demnitatea, siguranţa, să le formeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii.
        Bugetul total al proiectului este de 1.089.668,57 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 880.233,75 lei. Contribuţia Consiliului Judeţean Cluj în proiect este de 17.604,68 lei, 2% din cheltuielile eligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 862.629,07 lei.
         Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni de la data semnării contractului de finanţare şi nu va depăşi data de 31.07.2015.

Biroul de presă
08.02.2012