Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Demarare campanie informare SMID Cluj

Demarare campanie informare SMID Cluj

6 martie 2014  

 

DEMARARE CAMPANIE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI PENTRU PROIECTUL “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ”

 

Consiliul Judeţean Cluj demarează astăzi campania de informare şi conştientizare a publicului pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj” (SMID). Prin intermediul acestui proiect, Consiliul Judeţean Cluj îşi propune implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor din momentul de faţă.

Realizarea proiectului, acceptarea acestuia şi a condiţiilor de funcţionare şi operare, incluzând şi componentele de tratare şi eliminare a deşeurilor, de către populaţie şi societatea civilă, depinde într-o mare măsură de implementarea cu succes a unei campanii de informare şi conştientizare care vizează diseminarea informaţiilor şi formarea/modelarea opiniei publice cu privire la colectarea separată a deşeurilor şi modul de gestionare a acestora.

Astfel, în perioada martie-septembrie 2014  pe teritoriul judeţului Cluj se va desfăşura o amplă campanie de informare a populaţiei cu privire la colectarea separată a deşeurilor, unul dintre obiectivele proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj. Acţiunea se adresează tuturor locuitorilor judeţului, indiferent de vârstă şi categorie socială, iar pe parcursul ei cetăţenii vor afla informaţii despre felul în care implementarea noului sistem de management integrat al deşeurilor schimbă modul de colectare al acestora.

Campania de informare şi conştientizare este gândită în aşa fel încât informaţia să ajungă la public într-un mod atractiv şi creativ, printr-o serie de activităţi care ies din tiparele informărilor clasice.

În cadrul acestei campanii vor avea loc 95 de întâlniri de informare directă a publicului, care se vor desfăşura în comunele şi municipiile din judeţ, în scopul promovării colectării separate şi a gestionării corecte a deşeurilor. Astfel, se vor organiza întâlniri cu localnicii din cele 75 de comune ale judeţului, 10 întâlniri cu cetăţenii municipiului Cluj-Napoca şi câte două întâlniri cu locuitorii  din municipiile Gherla, Dej, Turda, Câmpia Turzii şi oraşul Huedin din judeţul Cluj. În mediul rural, o temă importantă de discuţie va fi compostarea deşeurilor biodegradabile din gospodărie şi transformarea acestora în îngrăşământ natural.

Totodată, în 6 şcoli generale din 6 unităţi administrativ teritoriale - Cluj-Napoca , Turda, Dej, Câmpia Turzii, Gherla şi Huedin - se va lansa competiţia „Best Practice”, care are drept scop încurajarea colectării separate. Concursul se va derula pe o perioadă de trei luni, iar şcoala câştigătoare va fi desemnată prin stabilirea cantităţii de deşeuri reciclabile strânse. Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei gale – „Best Practice Award”.

Tot în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a publicului trei tineri artişti clujeni vor fi invitaţi să creeze instalaţii artistice din hârtie, plastic, metal sau sticlă, care vor fi expuse mai apoi în spaţiul public. O altă activitate include dotarea claselor unui liceu din municipiul Cluj-Napoca cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor, un program educaţional interactiv adresat preşcolarilor, acţiunea „Aruncă separat la coş” prin care clujenii vor fi invitaţi să arunce cu mingea în coşuri de baschet în culorile specifice colectării separate, distribuirea de pliante în pieţe şi altele.

De asemenea, pe parcurul derulării tuturor activităţilor vor fi distribuiţi 500.000 de fluturaşi, 200.000 de pliante, 5.000 de afişe şi un total de 60.000 bucăţi materiale suport de promovare. La finalul proiectului va fi tipărită şi distribuită, în 5.000 exemplare, o broşură cu activităţile şi rezultatele proiectului.

            Pe lângă acţiunile de informare directă, avem concursuri între elevi pe tema colectării separate, programe educaţionale interactive pentru preşcolari, concursuri foto pe o temă specifică proiectului, expoziţii cu instalaţii artistice realizate din deşeuri. Ne dorim  ca oamenii să ajungă să gestioneze corect colectarea, fără să li se pară asta o corvoadă”, declară Georgeta Cerbănic, expert Relaţii Publice şi Comunicare în cadrul proiectului, din partea S.C. Vitrina Felix Media S.A.

Odată cu proiectul SMID, judeţul Cluj se aliniază la standardele europene de management al deşeurilor. Ca urmare, este absolut necesar ca şi cetăţenii să conştientizeze importanţa colectării separate, acesta fiind unul dintre motivele pentru care demarăm campania ”, precizează Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

În acest context, reamintim faptul că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu”şi Consiliul Judeţean Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 133140 / 11.07.2011 pentru implementarea proiectului intitulat „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, valoarea totală a acestuia fiind de 229.898.892 lei fără TVA, din care 2% reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Cluj în sumă de 3.432.815 lei fără TVA. Principalele investiţii realizate în cadrul proiectului sunt:

·         Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) în judeţul Cluj - depozitul ecologic de deşeuri, staţie de sortare şi staţie de tratare mecano-biologică

·         Construcţia a 3 Staţii de transfer în Gherla, Huedin şi Mihai Viteazu

·         Construcţia drumurilor de acces pentru CMID şi pentru staţiile de  transfer

·         Închiderea si ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Cluj

·         Furnizarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor

·         Furnizarea de echipamente aferente depozitului de deşeuri

·         Furnizarea locuitorilor din mediul rural a 21.000 de unităţi de compostare individuale cu capacitate de 220 litri. Toate informaţiile legate de proiect pot fi urmărite pe site-ul clujulcolecteazaseparat.ro. 

                                                                                                                                

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POS Mediu. 

Date de contact:

UIOREANU Horea-Dorin                                                RAŢIU Mariana

Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj                               Manager proiect   

Telefon: 0372-64.00.00                                                  Telefon: 0372-640037

Fax: 0372-64.00.70                                                        Fax: 0372-640097

E-Mail: cjc@cjcluj.ro                                                      E-mail: mariana.ratiu@cjcluj.ro