Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 27 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Delegatie poloneza din Regiunea Wielkopolska in vizita la CJCluj

Delegatie poloneza din Regiunea Wielkopolska in vizita la CJCluj

                                        

                               CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Delegaţie poloneză din Regiunea Wielkopolska în vizită la Consiliul Judeţean Cluj

    În zilele de 27 şi 28 septembrie 2016 Consiliul JudeÈ›ean Cluj a fost gazda unei delegaÈ›ii aparÈ›inând  Voievodatului Wielkopolska din Polonia, regiune care È™i-a manifestat dorinÈ›a de a se înfrăÈ›i cu judeÈ›ul Cluj. Punctul central al acestei vizite l-a constituit întâlnirea cu conducerea Consiliului Judeţean Cluj, întâlnire care a avut loc la sediul instituÈ›iei miercuri, 28 septembrie 2016. DelegaÈ›ia Voievodatului Wielkopolska a fost condusă de către doamna Zofia Szalczyk, preşedinte al Parlamentului Regional, din delegaţie mai făcând parte domnul MikoÅ‚aj Grzyb – PreÈ™edintele Comitetului pentru Politici de Dezvoltare Regională şi Cooperare Internaţională al Parlamentului Regional, cinci membri ai Comitetului pentru Politici de Dezvoltare Regională şi Cooperare Internaţională, precum È™i specialiÈ™ti din cadrul Biroului de Cooperare Internaţională al Oficiului Mareşalului Voievodatului Wielkopolska.
    “În condiţiile în care regiunea Wielkopolska reprezintă una dintre cele mai prospere şi mai avansate regiuni ale Poloniei, expertiza partenerilor noştri ne va fi de un real ajutor, atât în domeniul dezvoltării economice şi a turismului, cât şi al asistenţei sociale, accesării de fonduri europene dar şi în multe alte domenii. Aşa după cum modelul parcurilor industriale, preluat de judeţul Cluj de la partea poloneză, şi-a demonstrat pe deplin viabilitatea, suntem convinşi că mai există numeroase exemple de bune practici pe care le-am putea prelua şi replica în judeţul nostru de la partenerii din Wielkopolska” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin TiÈ™e.

                                                                  *
                                                          *             *

    În cadrul întâlnirii desfăşurate la sediul forului administrativ judeţean, conducerea instituÈ›iei a făcut oaspeÈ›ilor polonezi o prezentare a judeÈ›ului Cluj È™i a Consiliului JudeÈ›ean, subliniind necesitatea dezvoltării relaÈ›iilor de cooperare în domeniile de interes comun. A fost, astfel, prezentat potenţialul economic al judeţului, fiind subliniate punctele forte care îl fac extrem de atractiv din perspectiva potenţialilor investitori, precum şi principalele proiecte aflate în derulare la nivel judeţean, o atenţie aparte fiind acordată celor care vizează extinderea parcurilor industriale TETAROM, dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”, reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, proiecte menite să contribuie la dezvoltarea economico-socială a judeţului şi la creşterea gradului de atractivitate a acestuia din punct de vedere investiţional.
    „Sunt foarte încântat de faptul că reprezentanţii Voievodatului Wielkopolska au ales Clujul, în urma discuţiilor purtate şi a prezentărilor realizate constatând că între cele două regiuni există multiple similitudini, atât în ceea ce priveşte componenta administrativă, cât şi profilul economic. Am convingerea că ceea ce oaspeţii polonezi au văzut la Cluj a fost edificator şi că, în perioada imediat următoare vom putea iniţia colaborarea  pe care ambele părţi o doresc, una menită să aducă plus valoare, să permită un schimb de experienţă şi cunoştinţe între cele două culturi şi să faciliteze realizarea unor parteneriate durabile în diverse domenii de activitate”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat.
    În ideea atragerii investitorilor polonezi, a intensificării cooperării economice şi a dezvoltării schimburilor comerciale, vicepreÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean, domnul Vakar Istvan a mai prezentat o serie de atuuri ale Clujului, accentul fiind pus pe componenta educaţională şi pe înalta calificare a forţei de muncă, mai mult decât capabilă să facă faţă exigenţelor oricărui investitor. În acelaşi context, directorul AsociaÈ›iei „Produs de Cluj”, doamna Ramona Moldovan, a făcut o scurtă prezentare a AsociaÈ›iei È™i a rolului avut în promovarea produselor tradiÈ›ionale clujene, a culturii, tradiţiilor şi valorilor zonei.
     Tot cu prilejul vizitei derulate la sediul forului administrativ judeţean, oaspeţii polonezi au făcut o scurtă prezentare a Poloniei, a celor mai puternice companii poloneze precum şi a principalelor investiţii străine.  Astfel, printre atuurile care recomandă Regiunea Wielkopolska din perspectiva unor potenţiale investiţii dar şi a încheierii unor cooperări internaţionale, se numără o poziţionare strategică, o infrastructură bine dezvoltată, o economie inovativă şi diversificată, precum şi o ofertă foarte bogată de export, regiunea fiind extrem de atractivă inclusiv din punct de vedere turistic. Un alt subiect aflat pe agenda întâlnirii a fost legat de proiectele finanţate din fonduri europene, în contextul în care Polonia s-a dovedit deja a fi un lider absolut în materie de absorbţie şi utilizare a fondurilor europene. Astfel, oficialii străini au menţionat că în urma proiectelor finanţate prin POR (Programul Operaţional Regional) 2007-2013 cele mai semnificative efecte benefice apărute la nivelul voievodatului Wielkopolska se referă la un număr de 1.460 de companii sprijinite cu diverse finanţări, crearea a 3.486 de noi locuri de muncă, 922 de km de drumuri nou construite sau renovate, 231 de unităţi de flotă pentru transportul în comun, 697 de km de reţea de canalizare şi 835de  km de trasee turistice noi sau reamenajate.
     „Consider că prezenţa oaspeţilor polonezi la Cluj nu este deloc întâmplătoare, ci vine ca o recunoaştere a potenţialului de dezvoltare al regiunii noastre, un demers justificat de faptul că Clujul dispune de toate elementele necesare pentru a atrage noi investitori, motiv pentru care sunt convins că protocolul de colaborare cu  Regiunea Wielkopolska nu va întârzia să se concretizeze”, a menţionat domnul Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj.
    Pe parcursul celor două zile au fost realizate, totodată, vizite şi întrevederi la Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Cluj, la Centrul Cultural Polonez, Parcurile Industriale Tetarom şi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Biroul de presă
29 septembrie 2016