Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Crestere numar turisti la CNIPT

Crestere numar turisti la CNIPT


CONSILIUL JUDEÈšEAN CLUJ

 

 

Comunicat de presă

Ref. CreÈ™tere cu 12% a numărului de turiÈ™ti care au vizitat Centrul de Informare Turistică al Consiliului JudeÈ›ean Cluj

 

Centrul NaÈ›ional de Informare È™i Promovare Turistică Cluj (CNIPT), serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului JudeÈ›ean Cluj a cărui misiune este aceea de a promova potenÈ›ialul È™i oferta turistică locală, a judeÈ›ului dar È™i a întregii regiuni È™i chiar a celei naÈ›ionale, a înregistrat la finalul anului 2016 o creÈ™tere cu 12% a numărului de turiÈ™ti care i-au trecut pragul.

Activitatea acestei structuri relativ nou înfiinÈ›ate în cadrul Consiliului JudeÈ›ean Cluj a cunoscut astfel o creÈ™tere semnificativă È™i în deplină concordanÈ›ă cu numărul de turiÈ™ti care au vizitat judeÈ›ul Cluj, aflat la rândul lui în creÈ™tere cu circa 10% comparativ cu anul precedent. În ceea ce priveÈ™te structura turiÈ™tilor care au vizitat CNIPT Cluj în perioada ianuarie-decembrie 2016, mai mult de jumătate dintre aceÈ™tia au fost persoane tinere străine, cu vârste cuprinse între 20 È™i 40 de ani È™i care au preferat preponderent Clujul drept destinaÈ›ie pentru week-end – „City break”.

În ceea ce priveÈ™te oferta CNIPT Cluj în demersul de promovare a celor mai reprezentative obiective turistice din judeÈ›,  turiÈ™tii care îi trec pragul È™i cetăÈ›enii interesaÈ›i sunt întâmpinaÈ›i cu diverse materiale informative, albume È™i broÈ™uri multilingve, pliante cuprinzând unităÈ›i de cazare, circuite turistice, atracÈ›ii naturale, muzee, biserici È™i mănăstiri etc. De altfel, pentru îmbunătăÈ›irea calităÈ›ii serviciilor oferite, pe parcursul anului precedent au fost realizate o serie de materiale de promovare noi, albume È™i broÈ™uri în limbile română È™i engleză, a fost realizat un videoclip de prezentare È™i un spot video publicitar, au fost retipărite anumite pliante tematice, etc.

Nu în ultimul rând, pentru cei interesaÈ›i, angajaÈ›ii Centrului oferă posibilitatea organizării de tururi cu ghidaj la obiectivele turistice de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în limbile română, engleză È™i franceză. Desigur, activitatea de informare realizată de CNIPT Cluj se desfăÈ™oară în paralel È™i în mediul on-line, atât prin intermediul portalului web dedicat Centrului - www.cniptcluj.ro, cât È™i prin intermediul noului domeniu www.clujtourism.ro, o interfaÈ›ă web uÈ™or accesibilă al cărei scop este acela de a furniza o imagine cât mai completă a Clujului turistic È™i a posibilităÈ›ilor pe care acesta le oferă. Traficul însemnat înregistrat în anul 2016 pe aceste site-uri, de circa 30.000 de accesări, cât mai ales numărul mare al utilizatorilor care intră pe pagina de Facebook oficială - https://www.facebook.com/ClujTourism/, locaÈ›ie în care sunt postate periodic informaÈ›ii È™i fotografii actualizate privind principalele obiective turistice È™i evenimente cultural-artistice aflate în desfăÈ™urare pe raza judeÈ›ului Cluj, reprezintă indicatori care scot în evidenÈ›ă o certă creÈ™tere a numărului de turiÈ™ti interesaÈ›i de această regiune a României.

 

*

*          *

Reamintim faptul că Centrul National de Informare È™i Promovare Turistică Cluj a fost creat printr-un proiect cu finanÈ›are europeană, derulat în cadrul programului OperaÈ›ional Regional 2007-2013, valoarea totală a proiectului fiind de 524.108,32 lei. Serviciul Centrul National de Informare È™i Promovare Turistică Cluj a fost înfiinÈ›at prin Hotărârea Consiliului Judetean Cluj, nr. 75  din 28 martie 2014, ca serviciu în structura organizatorică a Consiliului Judetean Cluj, având sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 21, judeÈ›ul Cluj.

Programul de funcÈ›ionare al centrului este zilnic între orele 09:00-17:00. În perioada mai – septembrie, datorită numărului crescut de vizitatori ce se înregistrează în sezonul estival, programul se prelungeÈ™te, fiind de luni până vineri între orele 09:00 È™i 19:00, iar sâmbăta È™i duminica între orele 09:00 È™i 17:00.

 

 Biroul de presă

 14 Februarie 2017