Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Continuarea programului Fiecare Copil in Gradinita in judetul Cluj

Continuarea programului Fiecare Copil in Gradinita in judetul Cluj

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

 

Informare de presă  

Ref: Continuarea programului “Fiecare Copil în Grădiniţă” în judeţul Cluj  

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, împreună cu domnul vicepreşedinte Vakar Istvan, au primit vineri, 25 martie 2016, vizita unei delegaţii a Asociaţiei OvidiuRo. Scopul principal al întâlnirii l-a reprezentat realizarea unei analize a principalelor beneficii şi schimbări pozitive generate la nivelul judeţului Cluj de implementarea proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă” şi, totodată, discutarea perspectivelor de colaborare.

             În cadrul întâlnirii a fost prezentat conducerii Consiliului Judeţean modul de implementare concretă a programului “Fiecare Copil în Grădiniţă”, program iniţiat la nivelul judeţului Cluj încă din anul 2013 şi care a fost conceput cu scopul de a preveni abandonul şcolar timpuriu. La originea derulării proiectului s-a aflat constatarea potrivit căreia, într-o pondere semnificativă, cetăţenii români de origine romă şi, în general, cei proveniţi din medii sociale defavorizate, nu reuşesc să se integreze în societate din cauza carenţelor semnificative de educaţie înregistrate încă de la vârste extrem de timpurii, urmare a nefrecventării grădiniţei. Mai exact, s-a constatat faptul că un număr extrem de redus de copii din comunităţile sărace frecventează cursurile învăţământului preşcolar, motiv pentru care încep ciclul primar cu un decalaj semnificativ de aptitudini, abilităţi şi cunoştinţe comparativ cu marea majoritatea a colegilor, care au frecventat grădiniţa.

               Apreciind utilitatea măsurilor întreprinse prin intermediul acestui proiect în ceea ce priveşte reducerea absenteismului şcolar în comunităţile defavorizate şi, respectiv, facilitarea integrării în viaţa profesională şi socială a persoanelor cu venituri reduse, având în vedere şi faptul că la nivelul judeţului Cluj au fost identificaţi un număr de aproximativ 1600 de copii potenţiali beneficiari, Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Marius Mînzat, a reafirmat deschiderea totală şi disponibilitatea de implicare în toate proiectele care vizează creşterea gradului de integrare socială a etnicilor romi şi a altor categorii defavorizate ale populaţiei, precizând totodată faptul că este extrem de încântat de faptul că acest proiect care, pentru judeţul Cluj, este un proiect de suflet, a devenit politică publică prin adoptarea legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Totodată, domnul Marius Mînzat a reamintit faptul că datorită programului „Fiecare Copil în Grădiniţă”, la nivelul judeţului Cluj numărul copiilor cu o situaţie materială precară înscrişi la grădiniţă în aceste comunităţi a crescut cu cca. 20% iar rata prezenţei regulate a acestor copii a crescut de cca. patru ori (de la 15% la 62%).

              În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Asociaţiei OvidiuRo au propus conducerii Consiliului Judeţean încheierea unui nou acord de parteneriat care să vină în plus faţă de politica adoptată la nivel naţional, parteneriat prin intermediul căruia atât Asociaţia OvidiuRo cât şi Consiliul Judeţean Cluj să asigure din fonduri proprii banii necesari pentru achiziţia de rechizite pentru copiii eligibili, sume de bani care până la adoptarea Legii 248/2015, au fost suportate de către Asociaţia OvidiuRo. În acest context, s-a precizat faptul că pe perioada implementării proiectului s-a constatat că, pe lângă distribuirea de tichete sociale, o altă măsură care a contribuit la creşterea prezenţei copiilor la grădiniţă a fost acordarea de rechizite, îmbrăcăminte şi  încălţăminte gratuite. 

                Devenit între timp politică publică naţională ca urmare a recunoaşterii unanime a utilităţii sale, Proiectul „Fiecare Copil în Grădiniţă” este unul dintre proiectele de mare succes din sfera educaţională implementate la nivelul judeţului. De altfel, Consiliul Judeţean Cluj este , din acest punct de vedere, primul şi, în acelaşi timp, singurul for judeţean din România care a decis să finanţeze din fonduri proprii o asemenea iniţiativă care vizează încurajarea educaţiei timpurii în rândul populaţiei defavorizate şi, respectiv, reducerea abandonului şcolar la nivelul comunităţilor şi persoanelor afectate de sărăcia extremă. Convins fiind de multiplele beneficii ale acestui tip de intervenţie în comunităţile defavorizate, am decis să susţin continuarea proiectului, motiv pentru care voi iniţia un proiect de hotărâre prin care voi propune plenului Consiliului Judeţean să continuăm acordarea de sprijinim financiar prin suportarea unei cote-părţi din costul rechizitelor de care au nevoie aceşti copii” a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat.    

 

 

Biroul de presă    

25 martie 2016

  

 

 

Scurt istoric al Proiectului „Fiecare Copil în Grădiniţă” în judeţul Cluj

 

În anul 2014, prin Hotărârea nr. 22/2014, Consiliul Judeţean Cluj a aprobat Acordul de parteneriat între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Asociaţia OvidiuRo, în vederea implementării Proiectului „Fiecare copil în grădiniţă". Scopul acestui acord l-a constituit reglementarea colaborării dintre părţi pentru implementarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniţă" pentru un număr de 100 de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani aflaţi în situaţii de risc/din grupuri dezavantajate din judeţul Cluj, proveniţi din familii al căror venit maxim este de 150 lei pe lună pe membru de familie.

 

În primul an de implementare, 2013-2014, proiectul „Fiecare Copil în Grădiniţă” s-a adresat unui număr de 100 de beneficiari, copii preşcolari din comunele Săcuieu, Bonţida, Poieni, Călăţele şi Cojocna, care s-au încadrat în criteriile mai-sus enunţate. Urmare a implementării acestui proiect, pentru care administraţia judeţeană a alocat suma de 50.000 de lei, rezultatele au fost mai mult decât satisfăcătoare, astfel încât, dacă la debutul proiectului rata medie a prezenţei a fost de 15%, la finalul primului an de implementare aceasta a ajuns la 52%!!! 

 

             Având în vedere rezultatele mai mult decât pozitive obţinute la nivelul comunităţilor selectate, colaborarea de succes dintre Asociaţia OvidiuRo, Consiliul Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi DGASPC în programul „Fiecare Copil în Grădiniţă” pentru anul şcolar 2014-2015, forul judeţean a propus continuarea şi extinderea programului în judeţul Cluj prin prelungirea acordului de parteneriat şi finanţarea de către Consiliul Judeţean Cluj a tichetelor sociale condiţionate de prezenţa regulată la grădiniţă pentru 200 de copii săraci de vârstă preşcolară. Astfel, pe lângă comunele selectate în primă fază au mai fost incluse în program şi comunele Moldoveneşti, Căşeiu, Iara,Viişoara, Mihai Viteazu, Tureni şi Frata.  Îmbucurător este şi faptul că, raportat la momentul iniţial, când proiectul a vizat în judeţul Cluj cinci comune şi 47 de copii, în al doilea an de implementare au beneficiat de facilităţile acestuia 200 de copii proveniţi din 10 comune. Urmare a rezultatelor mai mult decât pozitive înregistrate, părţile implicate în derularea proiectului au convenit continuarea şi extinderea proiectului, moment în care a intervenit adoptarea Legii nr. 248/2015 care a transformat proiectul într-o politică publică aplicabilă la nivel naţional.